Doučování v novém roce

I v novém roce 2013 probíhá na Klubíku Horizont doučování, a to v obvyklých časech.

Turnaj ve fotbálku 29. 1. 2013

Dne 29. 1. 2013 se uskuteční na Vesničce soužití Turnaj ve fotbálku. Akce, které se prostřednictvím podpory Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, jež realizuje projekt „Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě-Kunčičkách, mohou zapojit také děti navštěvující středisko Horizont, je pořádaná ve spolupráci s Vesničkou soužití. Více informací zde

Kurz šití a opravy prádla únor - červen 2013

Chcete se naučit šít na šicím stroji?

Chcete se zdokonalit v tom, co již v šití částečně ovládáte?

Tříkrálové koledování v Ostravě Kunčičkách

Tříkrálové koledování v Ostravě Kunčičkách

Dne 9.1.2013 proběhlo i u nás v Ostravě-Kunčičkách tříkrálové koledování. Z našeho klubíku Horizont se jej jako tři králové účastnili Martin, Mareček a Páťa.

Mikulášská nadílka v Předškolním klubu

Mikulášská nadílka v Předškolním klubu

Jak už to tak na začátku prosince bývá, všude se slaví Mikuláš. Samozřejmě nemohl chybět ani u nás v Předškolním klubu. Děti se na návštěvu Mikuláše moc těšily a také se dlouho připravovaly – učily se básničky a písničky, které Mikuláši předvedou, vyzdobily klub obrázky s Mikulášem, andělem a čertem a vyráběly spoustu dalších výrobků s touto tématikou, které taktéž zdobily klub.

Výstava „I Romové jsou Boží“ zaujala i překvapila.

Ve dnech 5. – 16. listopadu se uskutečnila v Ostravě, Klub Ámos výstava „I Romové jsou Boží“. Díky velkému zájmu veřejnosti a vysoké návštěvnosti, bude výstava k vidění i v dalších městech České republiky v roce 2013.

Předvánoční výlet do Prahy

Ve dnech 7. a 8. prosince 2012 proběhl předvánoční výlet dětí z NZDM Horizont. Děti tak dostaly odměnu za svou celoroční aktivitu, pomoc druhým a v rámci výletu, také podpořily dětskou onkologii v Motolské nemocnici.

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul "Společenský odpovědné organizace". Slavností předávání cen probíhalo 27.11. 2012 v Praze.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD - VÝSTAVA  BETLÉMU

V sobotu 8.12.2012 jsme s dětmi z Klubíku Horizont navštívili 12. ročník tradiční „Výstavy betlémů“, která se uskutečnila v hradní galerii Slezskoostravského hradu. Letošní výstava je prezentována velkým množstvím unikátních historických i současných betlémů z řad profesionálních a amatérských autorů.

PROSINEC – tematický měsíc “VÁNOCE”

Co připavujeme v klubíku na prosinec 2012:)

Tématický měsíc-prosinec 2012-rozpis aktivit na web.doc