Schůzka pracovníků charity a zástupců obyvatel Kunčiček s pracovníky RPG

Dne 21. 5. proběhla plánovaná schůzka pracovníků Diecézní charity ostravsko – opavské a zástupců obyvatel s pracovníky RPG.  Svou účastí setkání obohatil také zástupce Města Slezská Ostrava p. Radomír Mandok, uvolněný člen rady a zástupce Městské policie, okrskář, p. Pochylý.

Měsíc rodiny - květen 2013

Měsíc květen jsme nazvali "květen - měsíc rodiny". V květnu spolu oslavíme den rodiny, uskutečníme výlet po Ostravě, na hrad Starý Jičín a mnoho dalšího.

Prohlédněte si plán aktivit podporovaných Statutárním městem Ostrava a úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, podporující činnost střediska prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tématický měsíc květen 2013

Srovnání předškolního klubu ve Vesničce soužití a v Horizontu

Ve vesničce soužití a na Horizotu byla na praxi studentka 1. ročníku Mezinárodní sociální a humanitární práce. Měla možnost se zúčastnint předškolních klubů v obou zařízeních a porovnat jejich činnosti.

6. ročník Jarního festivalu v Pržně

Dne 17. 04. 2013 se taneční soubor Gypsi Ladies ze Střediska sociální aktivizace Horizont zúčastnil 6. výročí „Jarního festivalu“, který pořádala příspěvková organizace Náš svět.

Vystoupení na slavnostním otevření posilovny

Vystoupení na slavnostním otevření posilovny

Dne 18. 04. 2013 se taneční soubor Gypsi Ladies ze střediska Horizont účastnil slavnostního otevření posilovny.

Nová posilovna v Ostravě-Kunčičkách

Nová posilovna v Ostravě-Kunčičkách

Dne 18. dubna ve 13:30 hod. jsme slavnostně otevřeli posilovnu Střediska sociální aktivizace Horizont. Posilovna byla zařízena v rámci projektu „Kunčičky – místo pro život“ podpořeného Nadací OKD a je umístěna na Holvekové 204/44, Ostrava – Kunčičky.

Angličtina v plném proudu

Angličtina v plném proudu

Po dlouhé době opět všechny zdravím z workshopu angličtiny. V prvním březnovém týdnu byl ukončen první workshop. Můžeme jej hodnotit jako úspěšný, jelikož z celkově přihlášených 18 dětí, jej úspěšně ukončilo 11 z nich. Kritériem pro úspěšné splnění bylo, podílet se na minimálně 3 projektech k probíraným tématům, což tyto děti splnily.

Angličitna v dubnu 2013

Na měsíc duben jsme pro Vás připravili, nejen "jarní" opakování, ale také anglickou abecedu, nebo pojmenování tvarů.

Program na měsíc duben

Těším se na Vás.

Statutární město Ostrava podpořilo projekt Otevřená budoucnost

Statutární město Ostrava poskytlo dotaci ve výši 400 000 Kč na projekt Otevřená budoucnost, který je realizován v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská na Vesničce soužití v Ostravě – Muglinově a ve Středisku sociální aktivizace Horizont v Ostravě - Kunčičkách.

 

Program dílny Šikulové

Připravili jsme pro Vás program Výtvarné dílny Šikulové s informacemi na co se můžete těšit od března až do června 2013.