Projekt Nový domov

Projekt Nový domov představuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi.

Terénní a komunitní práce po vzoru Velké Británie

Dlouze jsme přemýšleli, jak lépe poznat a zmapovat sociálně vyloučenou lokalitu v Ostravě – Kunčičkách.

Rozšíření Horizontu od 1. listopadu 2011

Diecézní charita ostravsko – opavská vyhrála výběrové řízení na poskytování sociálních služeb nízkoprahové zařízení (NZDM) a sociálně aktivizační služby (SAS) v Ostravě – Kunčičkách.

První zapojení Diecézní charity ostravsko-opavské do mezinárodního projektu v programu LdV

Ve dnech 26. – 28. října 2011 se v Norimberku  konalo první setkání projektu STEP a tím i první setkání všech partnerů, kteří jsou do projektu zapojeni. Projekt STEP je realizován partnery z těchto zemí (Velká Británie, Česká republika, Severní Irsko, Nová Kaledonie, Belgie, Německo a Rakousko) a prioritně má za úkol vytvořit společnou strategii, popřípadě metodiku práce sociálních pracovníků, s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných.

Informace o průběhu vzdělávání III.

Projekt S kvalitou do praxe vyškolil manažery

V průběhu minulých měsíců jsme Vám pravidelně přinášeli informace o průběhu realizace projektu S kvalitou do praxe. Tento měsíc proběhl již poslední z řady kurzů, kterým bylo ukončeno školení pro osoby zastávající manažerské pozice v sociálních službách.

Bližší informace o projektu naleznete v sekci S kvalitou do praxe.

Pracovní skupina NZDM pro MSK

DCHOO Středisko Vesnička soužití podporuje názory a otevřenou výzvu (financování služeb sociální prevence) PS NZDM MSK.

Více Informací naleznete zde. 

Pobytová akce v Horském hotelu Liptov Ostravice

„Hry bez hranic 2011“ Dne 17.8.2011 jsme vyjeli na třídenní pobytovou akci na Ostravici společně s našimi kamarády ze střediska Vesnička soužití ....

Letní výlet do Teplic na Bečvou

Dne 3. 8. jsme si udělali výlet do Teplic nad Bečvou. Sraz jsme měli v 7:15 jako obvykle před naším kostelem.

Romský festival v Rožnově pod Radhoštem

Dne 23. 7. jsme se vydali na výlet do Rožnova pod Radhoštem, kde se uskutečnil romský festival „Romská píseň“.

Pracovní nábor pro firmu Hayes Lemmerz Autokola

Heldali, či hledáte práci ... máte možnost ji najít.