Lidé lidem 2017

Lidé lidem 2017

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy pořádal 22. června 2017 již 10. ročník akce "lidé lidem - přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit".

Celá akce proběhla již tradičně na Masarykově náměstí v centru města od 9 do 16 hodin. V rámci této akce měly možnost nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti možnost prezentovat své služby a aktivity, které poskytují širokému spektru cílových skupin - např. senioři, osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním, rodiny s dětmi aj. Každá cílová skupina zde má svůj stánek, v němž jednotliví zástupci prezentují konkrétní sociální služby a aktivity.

Děvčata z taneční aktivity zde vystoupila. Na vystoupení se všechny dívky těšily. Před vystoupením měla Simona velkou trému, i když je nejlepší tanečnice a choreografii výborně zvládá. Zato Vanesa neměla trému vůbec. Také nemá žádný problém zvládnout choreografii a se Simonou jsou nejlepší tanečnice. Marcelka se velmi zlepšila, Laura a Anička se stydí. Děvčata kroky znají, ale pilují. Tančí rády a hodně na sobě pracují!

Za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Veronika Vašíčková a Klára Silberová

P_20170622_114153

P_20170622_114158P_20170622_114354

P_20170622_114402P_20170622_114622

P_20170622_114630

20170626_120721

 

logo_cesky [Převedený]

 

Tento program je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy a Moravskolezského kraje.

 

 

SLEZSKÁ