Setkání vzájemného porozumnění

Setkání vzájemného porozumnění

Dne 23.6.2017 jsme se s děvčaty z taneční aktivity zúčastnili kulturní akce „Setkání vzájemného porozumění“ na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze, kterou pořádala organizace Společně-Jekhetane, o.p.s. pod záštitou pana Ing. Víta Macháčka, místostarosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Děti celý den provázela vystoupení z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji. Dívky z taneční aktivity našeho střediska se měly také možnost zúčastnit a vystoupit před očima veřejnosti.

Dívky bojovaly s ostychem, ale na podiu předvedly perfektní výkon a sklidily obrovský potlesk. Byla radost pozorovat, jak si užívají chvíle se svými vrstevníky v jiném prostředí, než ve kterém žijí.

Děkujeme všem organizátorům této akce, velmi jsme si tuto akci užili!

Za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Veronika Vašíčková a Klára Silberová

P_20170623_151051P_20170623_152903P_20170623_153829P_20170623_154142

20170623_142820

Ostrava_lg

logo_MSK2

Tento projekt je realizován za finanční podpoy statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.