Keramická dílna "Střep" únor/2013

V únoru jsme si dodělali „pštrosíka“. Dál jsme si šili čelenku na knoflík, který jsme si s keramiky vyrobili. A vyráběli jsme kočičku a všechny své výrobky malovali glazurami.

Our volunteer made the movie

Hello, I made a movie with students of the University of Ostrava during few months I have been here. It is about ten women and men who desire each other. I take part in this movie in two scenes. Furthermore I was active as the cameraman and co-director. The movie, called Reigen, will be shown at Minikino (Kostelní 3, 70200 Ostrava) on Tuesday 26.03.2013 17:30.

I am looking forward to see you there!

Sociální poradna v roce 2012

Sociální poradna poskytovala odborné sociální poradenství opět i po celý rok 2012. V tomto roce bylo poskytnuto poradenství 115 klientům, což je oproti roku 2011 pokles. Naopak se ale zvýšil počet konzultací, z čehož vyplývá, že poradnu navštěvovalo více klientů opakovaně. Předpokládáme, že tento jev svědčí o spokojenosti klientů.

Aktivita malování – únor 2013

V měsíci únoru jsme se návštěvníky aktivity malování věnovali především streetartovému umění – především technikám ozdobného písma (známé jako graffity). V průběhu lekcí jsme se pobavili o graffity jako umění, ale také o graffity, jako projevy vandalismu, kdy je poškozován cizí majetek.

A Year of Volunteering in Diocesan Charity Ostrava - Opava

I have been now for four months here in Ostrava and I will continue additional eight months. First, it was very difficult, I didn`t know anyone and I couldn`t say anything. But after just a few weeks I had a very good social connection and also the work was getting more than just well. At first I worked for the Caritas mainly in the Open Clubs of Vesnička soužití (since the beginning of this year also for the Horizont Centre).

Dobrovolník z Německa v Diecézní charitě ostravsko-opavské

Od měsíce září 2012 u nás v organizaci působí dobrovolník z Německa – Jakob Junghans. Je to již náš druhý dobrovolník ze zahraničí. Prvním byl Benjamin Seidel, se kterým jsme se rozloučili v srpnu 2012, protože jel zpátky do Německa studovat architekturu.

Seminář Jak porozumět agresivitě

Čtvrteční dopoledne 28.2.2013 se neslo v duchu interaktivního semináře na téma Jak porozumět a agresivitě ve vztahu ke klientovi. Lektorka tohoto kurzu zaujala již v úvodu svou bohatou slovní zásobou a otevřeným přístupem. Abychom si již v začátku uvědomily potřebu ventilovat své emoce a předcházet tak agresivitě, proběhla za tímto účelem aktivita.

Workshop Angličtina únor 2012

V únoru jsme s dětmi zakončovali workshop angličtina, který tento měsíc končí. Od března bude pokračovat již jako SASová vzdělávací aktivita a budou se moci přihlásit nové děti, celkově v druhém pololetí se angličtiny účastnilo devět klientů. Workshop probíhal vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin do 18.30 hodin. Probíhal dle metodiky a dle stanovených cílů. S klienty byly sestaveny individuální plány a probíhalo jejich pravidelné hodnocení. Při výuce byly použity učebnice a pracovní sešity Start With Click New 1 a další didaktické pomůcky (slovník, angličtina na PC, anglické hry a pexesa).

Co nás čeká v NZDM v měsíci březnu?

No jééje! To je změn! Klub se přesouvá do jedněch prostor a dostane úplně nový kabát! Název je zatím tajemství, stejně tak nově vymalované zdi, ale určitě se bude návštěvníkům líbit…:) Taky se mění otevíračka, bohužel zkracujeme, ale budeme se snažit to dětem vynahradit!

Ale přece jenom můžu něco prozradit…a sice téma na nový měsíc – Vrstevníci a kamarádi!

NZDM Klub Manhattan únor 2013

Tento měsíc jsme věnovali tématu Internet a sociální sítě, ale také kreativním aktivitám :)

Únor je měsíc, kdy rostou sněženky, ale my jsme bohužel žádné nenašli, tak jsme si je vyrobili z papíru a vyzdobili si jimi celý klub :). Také nastal čas Valentýna, na něž se všichni moc těšili. Děti samy vyrobily anonymní valentýnský box na přáníčka, kde mohly hodit valentýnku pro svého milého, či milou. Svátek lásky jsme ukončili velkolepou párty s maskami, které děti vyráběly již od počátku měsíce. Děti si užily zábavu, hry a nakonec jsme vyhlásili nejlepší masky.