Depo v rytmu tance 4/2013

Dne 12.4. 2013 se Depo rozeznělo rytmem nejrůznějších žánrů muziky!!

Ano, ano, konečně jsme uspořádali diskotéku, o kterou mladší i starší děti žadonily celý měsíc. Diskotéka byla rozdělena podle věku. Mladší děti (6 - 12 let) si užily nejenom tance, ale taky nejrůznějších her za drobné odměny.

Den Romů v NZDM 2013

Dne 9. 4. 2013 jsme v klubu Depo oslavili den Romů výtvarnou soutěží. Pro děti byla připravena rozstříhaná zpráva, ze které se následně dozvěděly, co bude následovat. Na připravený papír měly vybarvit Romskou vlajku a několik postav a následně další postavu nakreslit a opět ji vybarvit.

Diskotéková párty 12.4.2013

pátek 12.4.2013

 

mladší: 13:30 - 15:45 hod.

starší: 16:00 - 18:15 hod. 

 

program: hudba, zábava, soutěže, ...

 

Návštěva dobrovolníka z Německa

Dne 28. 3. 2013 navštívil Komunitní centrum Vesničky soužití dobrovolník z Německa Benjamin Seidel, který u nás působil od září 2011 do srpna 2012. V odpoledních hodinách přišel i do klubu Depo (NZDM), kde se setkal s dětmi. Bylo opravdu pěkné pozorovat, jak ho děti uvítaly a jak si na něj pamatovaly. Ben si s dětmi nejen povídal, ale zapojil se i do aktivit a činnosti klubu. Celá návštěva byla zajímavým zpestřením dne a pro děti i zajímavým zážitkem.

A co na návštěvu říká sám Ben? :)

Schůze obyvatel – březen 2013

Ve středu 27. 3. 2013 proběhla letos již druhá Schůze obyvatel Vesničky soužití. Pracovníci společně s obyvateli společně probrali změny v poskytovaných sociálních službách v komunitním centru, které nastaly od 1. 3. 2013.

Co nás čeká v NZDM Depo v měsíci dubnu?

Tématem pro duben je Profesní dráha. S dětmi chceme probrat jejich představu budoucího života (hlavně toho pracovního), přiblížit jejich možnosti v oblasti vzdělávání a seznámit je s různými druhy povolání. Do této problematiky patří také příprava na pohovory, ať v povolání či ve škole, brigády, životopisy a úřady práce.

Důležitou částí bude také motivační působení v oblasti důležitosti vzdělání!

AKTUALITA DEPO – BŘEZEN 2013

V březnu proběhly změny v našem Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. NZDM nyní probíhá pouze ve velkém sále, který jsme nově vymalovali a změnili jsme otevírací dobu od 13:30-18:30. Také se náš klub nově jmenuje – DEPO – na setkání s dětmi jsme tento název společně vybrali. Klub je otevřen od úterý do pátku.

V březnu jsme měli v Depu měsíc na téma VRSTEVNÍCI A KAMARÁDI.

Přejeme Vám požehnané a radostné svátky

Statutární město Ostrava podpořilo projekt Otevřená budoucnost

Statutární město Ostrava poskytlo dotaci ve výši 400 000 Kč na projekt Otevřená budoucnost, který je realizován v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská na Vesničce soužití v Ostravě – Muglinově a ve Středisku sociální aktivizace Horizont v Ostravě - Kunčičkách.

 

workshop "Za oponou"  prosinec 2012 - únor 2013

Co všechno se dělo v divadelním workshopu od prosince 2012 do února 2013?

Abychom nezapomněli, co všechno se v tomto období dělo, připomeneme si to pár řádky. Na začátku prosince jsme shlédly krátké maňáskové divadlo, které si pro nás připravila teta a strejda z NZDM a začaly jsme nacvičovat divadelní představení Hrnečku, vař!