workshop ANGLIČTINA

V měsíci září jsme zakončili první část workshopu. S dětmi jsme průběžně opakovali učivo po prázdninách a také jsme lekce doplnili hrami, anglickým pexesem a angličtinou na počítači. Angličtina probíhala každý čtvrtek v odpoledních hodinách a dále bude probíhat od měsíce října druhá část workshopu pro další zájemce také ve stejný den i čas.

Halloween diskotéka 2012

Dne 26. 10. 2012 proběhla v rámci NZDM Halloweenská diskotéka. Naše podmínka ovšem byla, že si každý účastník musel donést masku (vlastní výroby či zakoupenou). To děti vůbec neodradilo, spíše naopak. Dorazily děti nejen z Vesničky soužití, ale i z Liščiny, Hrušova a dalších vzdálenějších lokalit a celkový počet účastníků akce přesáhl číslo 50!

Halloween diskotéka 2012

26.10.2012

14:30 - 17:45 hod.

Akce pro děti 6 - 18 let !

Vstup jen s maskou !!!

Halloween workshop 2012

Na den 22. 10. 2012 jsme měli pro rodiče s dětmi připravenou větší akci „Halloween workshop“, zaměřenou na tvorbu všelijakých výrobků a ozdob na blížící se Halloweenský svátek.

Počátek natáčení dokumentárního filmu

V rámci prvních příprav realizace výstavy „I Romové jsou Boží“ jsme započali s natáčením dokumentárního filmu. Samotným počátkem pro uspořádání jak výstavy tak následně i natočení dokumentárního filmu bylo zjištění, že víra Romů na východním Slovensku je natolik hluboká, že stoji za povšimnutí.

Proběhlo u nás třetí mezinárodní setkání v rámci projektu Step v programu Leonardo Da Vinci

Třetí setkání všech zainteresovaných partnerů v projektu STEP se uskutečnilo ve dnech 14. – 16. října 2012 v prostorech ředitelství Diecézní charity ostravsko – opavské.

HLEDÁME !!!

Hledáme ASISTENTA PEDAGOGA PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU 

do Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

v Komunitním centru Vesničky soužití.

Halloween workshop 2012

Podpořte své děti při tvůrčích aktivitách a vyrobte si s nimi Halloweenskou výzdobu !!!

Hotové výrobky si můžete odnést a vyzdobit si svůj dům !!!

Turnaj přátelství v malé kopané 2012

Dne 6.10.2012 jsme na hřišti ve Vesničce soužití pořádali turnaj přátelství v malé kopané.

Sociální poradna 10/2012

 „Vzděláváme se v bytové problematice“ 

 

Pracovnice Sociální poradny se zúčastnila půl ročního kurzu s názvem Právo a bydlení.

Bydlení je jednou z oblastí, které se poradna věnuje a zároveň jednou z oblastí poradenství, se kterou klienti nejčastěji potřebují poradit.