Grundvig - Young and Adults for a Better Life

První setkání všech partnerů v mezinárodním programu Grundtvig v projektu s názvem Young and Adults for a Better Life

Projekt Nový domov

Projekt Nový domov představuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi.

Terénní a komunitní práce po vzoru Velké Británie

Dlouze jsme přemýšleli, jak lépe poznat a zmapovat sociálně vyloučenou lokalitu v Ostravě – Kunčičkách.

Rozšíření Horizontu od 1. listopadu 2011

Diecézní charita ostravsko – opavská vyhrála výběrové řízení na poskytování sociálních služeb nízkoprahové zařízení (NZDM) a sociálně aktivizační služby (SAS) v Ostravě – Kunčičkách.

První zapojení Diecézní charity ostravsko-opavské do mezinárodního projektu v programu LdV

Ve dnech 26. – 28. října 2011 se v Norimberku  konalo první setkání projektu STEP a tím i první setkání všech partnerů, kteří jsou do projektu zapojeni. Projekt STEP je realizován partnery z těchto zemí (Velká Británie, Česká republika, Severní Irsko, Nová Kaledonie, Belgie, Německo a Rakousko) a prioritně má za úkol vytvořit společnou strategii, popřípadě metodiku práce sociálních pracovníků, s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných.

Den zvířat v knihovně

Dne 7.10.2011 jsme byli s dětmi v rámci NZDM na akci s názvem „Den zvířat“, která proběhla v prostorách knihovny v Ostravě Vítkovicích.

Vystoupení aktivity Capoeira ke „Dni dobrovolníků“

Dne 4.10.2011 jsme byli s dětmi s aktivitou Capoeira na vystoupení ke „Dni dobrovolníků“ v Charitním středisku Gabriel v Ostravě Zábřehu.

Den sociálních služeb – Český Těšín

Dne 8.9.2011 jsme se s aktivitou Capoeira zúčastnili vystoupení ke „Dni sociálních služeb“ v Českém Těšíně.

PODPORUJEME INICIATIVU PRACOVNÍ SKUPINY NZDM

PODPORUJEME INICIATIVU PRACOVNÍ SKUPINY NZDM A SW MSK A PLNĚ SOUHLASÍME SE ZNĚNÍM OTEVŘENÉHO DOPISU, JEŽ NABÁDÁ VEŘEJNÉ ČINITELE MSK K OTEVŘENÉ DIZKUZI A ŘEŠENÍ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V MSK OD ROKU 2012. 

Během tohoto týdne ČAS vyvěsil své stanovisko na portál www.streetwork.cz a rovněž znovu obeslal všechny zástupce MSK, včetně hejtmana MSK a ministra MPSV Drápka.

Pracovní skupina NZDM pro MSK

DCHOO Středisko Vesnička soužití podporuje názory a otevřenou výzvu (financování služeb sociální prevence) PS NZDM MSK.

Více Informací naleznete zde.