Nová sociální služba v Ostravě – Kunčičkách

Počátkem roku 2011 jsme slavnostně zahájili činnost střediska Horizont v Ostravě – Kunčičkách. Ani ne rok od zahájení se může středisko pochlubit novou službu, o kterou rozšířili pracovníci v Kunčičkách soubor poskytovaných služeb v sociálně vyloučené lokalitě.

Vesnička soužití se účastní univerzitního výzkumu

Vesnička soužití navázala spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Záměrem této spolupráce je zpracování kvalitativního výzkumu a sociálních studií na téma „Historie romských rodin“. Provedením výzkumu byl pověřen pan Aleš Musil, který pomáhá pracovníkům Vesničky soužití s vytvořením metodik pro poskytování sociálních služeb.

Mladí Romové pomáhají

Několik kilometrů od Frýdlantu nad Ostravicí leží vesnice Pržno. Je to malá vesnice, kde můžeme mimo jiné taktéž najít sídlo Domova pro osoby se zdravotním postižením. Klienty domova jsou uživatelé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Jedná se o areál Náš svět, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje.

Závěrečná konference projektu S kvalitou do praxe

Diecézní charita ostravsko-opavská uzavřela projekt „S kvalitou do praxe“


Ostrava - Závěrečnou konferencí dne 8. 12. 2011 byla završena poslední fáze projektu „S kvalitou do praxe“. Konference se zúčastnili představitelé Diecézní charity ostravsko-opavské, biskup Mons. František Václav Lobkowicz i zástupce Krajského úřadu MSK.

Tříkrálová sbírka ťuká na dveře

Rok se s rokem sešel a Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s farnostmi a jednotlivými charitami opět připravuje každoroční Tříkrálovou sbírku, která je v České republice největší a nejznámější sbírkovou akcí vůbec.

Top Secret podruhé …pro velký ohlas ze strany klientů

Dne 30.10.2011 jsme byli s dětmi v rámci NZDM na výstavě „Top Secret“, která proběhla v Avion Shopping Parku v Ostravě. Z důvodu velkého zájmu dětí, které se před nedávnem výstavy účastnily, jsme pro zájemce zorganizovali ještě jednu.

Jak jsme se stali špióny

Dne 23.10.2011 jsme s menšími dětmi navštívili výstavu Top Secret v Avion Shopping parku. Mohli jsme se tu na chvíli stát špióny ...

Grundvig - Young and Adults for a Better Life

První setkání všech partnerů v mezinárodním programu Grundtvig v projektu s názvem Young and Adults for a Better Life

Projekt Nový domov

Projekt Nový domov představuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi.

Terénní a komunitní práce po vzoru Velké Británie

Dlouze jsme přemýšleli, jak lépe poznat a zmapovat sociálně vyloučenou lokalitu v Ostravě – Kunčičkách.