Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Předávání Cen Charity 2011

Dne 20. září se v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze uskutečnilo každoroční slavnostní předávání Ceny Charity. Se svým proslovem vystoupil ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman, prezident Charity ČR světící biskup Mons. Pavel Posád a další. Slavnostního předávání se zúčastnili taktéž zástupci jednotlivých diecézí.

Den sociálních služeb 2011 v Odrách

Ve středu 14.září se na náměstí v Odrách uskutečnila akce Den sociálních služeb pořádaná městem Odry, kde měli občané Oder možnost seznámit se s tím, které organizace na Odersku poskytují sociální a podobně zaměřené služby a  jak tyto organizace místním lidem pomáhají.

Kometa v Blahutovicích

Poslední prázdninový týden vyjela karvinská „Kometa“ na výlet do Bludovic. Cílem výletu bylo tentokrát přiblížit starším klientům, kteří pochází převážně ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, pomocí zážitku zvyšování sociálních kompetencí a klást důraz na prevenci. Témata výletu byla zvolena dvě – závislosti a co je dobré pro člověka.

Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!

Nadace ČEZ ZNOVU podpořila Charitu Jablunkov!

Povolání k životu v řeholní rodině

Koncem srpna jsme se rozloučili s paní Beatou Sikorovou, která působila na pozici ředitelky Charity Jablunkov.

Tentokrát však nebylo důvodem odchodu dosažení důchodového věku či odchod na jinou pracovní pozici. Důvod byl mnohem prozaičtější a to nástup do konventu sester Alžbětinek v Jablunkově.

Den pro sociální služby v Českém Těšíně

Ve čtvrtek 8. září 2011 se Charita Český Těšín zúčastnila akce s názvem „Den pro sociální služby a související aktivity města Český Těšín“. Hlavním cílem této akce pořádané sociálním odborem města Český Těšín bylo seznámit veřejnost s nabídkou pomoci poskytovatelů sociálních služeb a spolupracujících organizací.

9.výročí Vesničky soužití

Srdečně vás zveme na 9.výročí Vesničky soužití.

Využití Tříkrálové sbírky 2011 v ostravsko-opavské diecézi

Jak jsme již informovali, tento rok se podařilo Diecézní charitě ostravsko-opavské, díky spolupráci se všemi Charitami v ostravsko-opavské diecézi, vybrat přes 12 000 000 Kč. Výnos sbírky tak úspěšně překonal i rekordní výsledky sbírky v minulém roce a opět se tímto potvrdila štědrost obyvatel severní Moravy, kteří mají chuť pomáhat.

Poděkování panu Romanu Oborákovi

Poděkování panu Romanu Oborákovi za dobrou spolupráci.

Pobytová akce v Horském hotelu Liptov Ostravice

„Hry bez hranic 2011“ Dne 17.8.2011 jsme vyjeli na třídenní pobytovou akci na Ostravici společně s našimi kamarády ze střediska Vesnička soužití ....