Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Co nás čeká v Depu v měsíci říjnu 2013?

Měsíc říjen je pořádně nabitý!!!

Hned na úvod nás čeká podzimní opékání, abychom si užili trochu zálesáctví, naučili se rozdělat oheň a také ho udržet. 2. října odstartuje ping-pongová liga a o týden později i liga „kalčová“, takže si můžeme znova zopakovat pravidla fair-play a zdravě soupeřit.  11. října nás čeká výlet do minulosti! Chystáme se navštívit klub Ámos, prostřednictvím kterého se podíváme do doby středověké. O podzimních prázdninách, a sice od 28.10.-30.10., pojedeme na třídenní výlet na faru ve Spálově. Pro děti je připraven program na téma Cesta kolem světa. Prostřednictvím her zavedeme děti do zemí jako je Japonsko, Egypt apod., abychom jim tyto země přiblížili a oni se tak naučili orientaci ve světě.

NZDM září 2013

Aktuálním tématem tohoto měsíce byla Škola a vzdělávání. Klienti měli možnost zúčastnit se mnoha kreativních, výtvarných a vzdělávacích aktivit. Na začátku měsíce došlo také k personálním změnám, v klubu jsme přivítali novou pracovnici a dvě dobrovolnice ze zahraničí (Německo a Francie), které u nás budou rok vypomáhat v rámci projektu Evropská dobrovolná služba

Jak jsme nakonec nebyli v ZOO

Dne 24.9.2013 dopoledne jsme se s dětmi z PK vydaly i přes nepřízeň počasí směrem k ZOO. Ale vzhledem k stále se zhoršujícímu počasí byl cíl našeho výletu změněn – a to na exkurzi v Salesiánském středisku Don Bosco v Ostravě. Dětem bylo řečeno, že nám ze ZOO volali, že nemáme chodit, protože ...

Svátek sv. Vincence de Paul – Den Charity

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží, pomáhej i nám, ať také my využíváme schopností, které jsi nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista …. Amen.

„Viděti srdcem“

Starým známým faktem je, že existuje pět lidských smyslů. Čich, hmat, sluch, chuť a zrak. Co když je jeden z nich nějakým způsobem porušen? A co když je to právě zrak, z nich ten nejdůležitější? Díky němu vnímáme až 80% informací z vnějšího prostředí. V povědomí lidí panuje celá řada omylů o životě nevidomých, a právě pracovnice ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) se nám pokusila přiblížit život lidí s tímto handicapem.

„Není pouť jako pouť“

Pod pojem pouť si většina z nás představí různorodé zábavní atrakce a mnoho stánků s občerstvením či jiným zbožím. Ale my jsme se tentokrát vydali na „tak trošku jinou pouť“….

Důstojnost každého člověka bez rozdílu barvy pleti a původu

Na problematiku soužití romského i neromského obyvatelstva upozorní výstava "I Romové jsou Boží". Výstava fotografií na téma lidská důstojnost člověka se uskuteční v souvislosti s extremistickými aktivitami chystanými na pátek 27. září 2013 v Ostravě.

Hola, hola, Předškolní klub na Vesničce volá!

Dne 2. 9. 2013 se opět otevřely dveře Předškolního klubu (PK) a dětmi se to zde začalo jen hemžit. Potkaly se jak staré tváře, tak se k nám přihlásily i děti nové. Zatím kapacita PK není naplněna, stále máme 3 volné místa.

Den Charity představí široké veřejnosti služby pro lidi v nouzi

Dny otevřených dveří, výstavy a prezentace, hudební vystoupení a divadelní představení pro děti i dospělé, ale také děkovné bohoslužby a další akce pro širokou veřejnost. Taková je nabídka tradiční kampaně Den Charity, která proběhne na mnoha místech v celé ČR.

Změny v sociální poradně VS

V sociální poradně Vesničky soužití došlo od září k personálním změnám.

Sociální pracovnice v poradně je nyní Mgr. Tereza Glatterová.

Tel.: 596 241 142,

mobil: 731 625 865,

e-mail: tereza.glatterova@dchoo.charita.cz.