Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Jarní úklid v Kunčičkách

Vážení obyvatelé Kunčiček,

opět nastává čas na velký úklid sklepních a půdních prostor ve Vašich domech a to ve dnech 13 – 14 dubna 2012.

Přírůstky do našeho týmu

Ač s malým zpožděním, přeci jsme nezapomněli! Rádi bychom i formou našich webových stránek vzpomenuli, že dne 14. 11. 2011 se náš tým rozrostl o novou sociální pracovnici Marušku Nováčkovou a pracovnici v sociálních službách Míšu Kupkovou.  Díky nim můžeme říci, že se Klubík Horizont v Kunčičkách “rozjel“ na rychlejší otáčky. Mockrát děkujeme.

Jelikož jsme se rozšiřovali dále na přelomu měsíců prosince 2011 – ledna 2012, tým Horizontu byl posilněn “zatím“ o poslední dva pracovníky a to o pedagogického pracovníka Andreu Novákovou a pracovníka v sociálních službách Danu Bencovou. 

Nezbývá než popřát hodně Božího požehnání a spoustu pozitivních dní v práci:).

Klubík Horizont v Kunčičkách zaujal

Již několik týdnů funguje v Ostravě - Kunčičkách nízkoprahové centrum Klubík Horizont. Klubík je otevřen od pondělí do soboty vždy v odpoledních hodinách. Pro děti jsou zde připravovány různé volnočasové aktivity.

Podívejte se sami: TV NOE (11:45)

Opět v klubu Ámos

Dne 4.2.2012 se konal výlet na Černou louku do klubu Ámos, kde se uskutečnila interaktivní výstava „POZNEJ SE!“ aneb IQ PARK V OSTRAVĚ. Sraz jsme měli ve 13:45h. před kostelem v Kunčičkách.

"Kdo si hraje a soutěží Nezlobí!"

Únor 2012 - naše aktivitky NZDM

Návštěva knihovny v Ostravě - Vítkovicích

V rámci tématického měsíce Romské kultury jsme se s dětmi vydali v pátek 27.1.2012 na další výlet, tentokrát do knihovny v Ostravě – Vítkovicích, ve které probíhá projekt Romaňi kereka – což v překladu znamená Romský kruh.

Tvořivá a výtvarná aktivita

Připravené aktivity na měsíc únor 2012

Šance domova

Projekt Šance domova představuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi. Jedná se o zajištění samostatného bydlení s podmínkou pravidelných návštěv sociální pracovnice po dobu jednoho roku. S rodinou je sepsána podnájemní smlouva vždy na jeden měsíc a při bezproblémové spolupráci je dodatkem ke smlouvě prodlužována po období jednoho roku. Cílem tohoto projektu je pomoc rodinám s nezletilými dětmi nalézt vhodné bydlení, které si nejsou schopni najít vlastními silami.

Nová sociální služba, které pomáhá v Kunčičkách

Již několik týdnů působí v městské části Ostrava Kunčičky nová sociální služba. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klubík Horizont, který nabízí volnočasové aktivity, zábavné programy a tvůrčí aktivity pro děti ze sociálně vyloučené oblasti. Celý projekt je realizován pod záštitou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Diecézní charita ostravsko-opavská má nového prezidenta

S účinností od 1. 2. 2012 byl otcem biskupem jmenován prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jan Larisch, Th.D., kněz z farnosti Ostrava-Svinov.