Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Předškolní klub rozdával vysvědčení

Dne 25. 6. 2014 proběhla akce předávání vysvědčení dětem, které navštěvovaly ve školním roce 2013/2014 Předškolní klub střediska Horizont.

Zdravotnická přednáška

Okamžitá KPR (kardio-pulmonální resuscitace) přímo na místě nehody zvyšuje naději na přežitízraněného 2-3krát a každá minuta bez poskytnuté KPR snižuje prognózu přežití o 10-15%.

Výroční zpráva DCHOO za rok 2013

Poslední léta jsou v „charitním“ dění léta plná řady změn a očekávání. Obdobně tomu bylo i v roce 2013, který byl pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou díky mnohému úsilí rokem úspěšným. Nahlédněte do sumáře aktivit Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2013.

Co nás čeká v měsíci červenci v klubu Depo?

Měsícem červencem nás bude provázet téma Práva a povinnosti. Prostřednictvím předem připravených aktivit tvořivého charakteru se dotkneme témat, jako jsou kriminalita mládeže, soudnictví, policejní práce a systém trestního práva ČR, odpovědnost mladistvých a dětí.

Vítkovický pavouk - NZDM Depo VS

Ve čtvrtek 19.6.2014 se pracovnice klubu Depo vydala se dvěma statečnými kluky do Vítkovic.

Co jsou to Komenského sady?

Na tuto otázku již děti z předškolního klubu Vesničky soužití dokážou odpovědět. A to proto, že jsme se společně 10. června 2014 vydali na výlet do Komenských sadů.

Jak funguje Předškolní klub v jiných zařízeních?

Tuto otázku jsme si my „tety“ z předškolního klubu pokládaly zas a znova. Proto jsme se jely podívat do střediska Don Bosco, abychom zjistily, jak to funguje i jinde.

Řešení hledali společně

Ostravu navštívila náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka Sekce Legislativní rady vlády paní Kateřina Valachová. V rámci své návštěvy se setkala se zástupci statutárního města Ostravy, aby spolu hledali řešení místní sociální problematiky a společně navštívili vybrané nestátní neziskové organizace.

Divoký západ ve Vesničce soužití

Den dětí ve vesničce soužití se nesl v duchu divokého západu.

Květen – "Máj lásky čas" v klubu Depo

V měsíci květnu jsme se s návštěvníky klubu zabývali tématem „Máj – lásky čas“. Jednotlivé dílčí témata (co je to mít rád, láska, rodiče, těhotenství atd.) jsme měli zpracované v rámci jednotlivých zábavných, tvořivých a kreativních aktivit. Mimo tyto tematické aktivity byla uspořádána výtvarná soutěž a také jsme podnikli výlet na výstavu klubu Amos – „11 světů“, kde děti pronikly do světa pohádkových ilustrací.

Radek Nogol

kontaktní pracovník NZDM