Partneři
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Slezská lilie vykvete i v roce 2013

Stejně jako v předchozích dvou letech i v roce 2013 vykvete Slezská lilie. Hudební festival moderní křesťanské hudby, který pořádá Římskokatolická farnost Ostrava - Kunčičky a Diecézní charita ostravsko-opavská se uskuteční 15. - 16. června 2013 v Ostravě Kunčičkách.

Návštěva dobrovolníka z Německa

Dne 28. 3. 2013 navštívil Komunitní centrum Vesničky soužití dobrovolník z Německa Benjamin Seidel, který u nás působil od září 2011 do srpna 2012. V odpoledních hodinách přišel i do klubu Depo (NZDM), kde se setkal s dětmi. Bylo opravdu pěkné pozorovat, jak ho děti uvítaly a jak si na něj pamatovaly. Ben si s dětmi nejen povídal, ale zapojil se i do aktivit a činnosti klubu. Celá návštěva byla zajímavým zpestřením dne a pro děti i zajímavým zážitkem.

A co na návštěvu říká sám Ben? :)

Schůze obyvatel – březen 2013

Ve středu 27. 3. 2013 proběhla letos již druhá Schůze obyvatel Vesničky soužití. Pracovníci společně s obyvateli společně probrali změny v poskytovaných sociálních službách v komunitním centru, které nastaly od 1. 3. 2013.

Co nás čeká v NZDM Depo v měsíci dubnu?

Tématem pro duben je Profesní dráha. S dětmi chceme probrat jejich představu budoucího života (hlavně toho pracovního), přiblížit jejich možnosti v oblasti vzdělávání a seznámit je s různými druhy povolání. Do této problematiky patří také příprava na pohovory, ať v povolání či ve škole, brigády, životopisy a úřady práce.

Důležitou částí bude také motivační působení v oblasti důležitosti vzdělání!

AKTUALITA DEPO – BŘEZEN 2013

V březnu proběhly změny v našem Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. NZDM nyní probíhá pouze ve velkém sále, který jsme nově vymalovali a změnili jsme otevírací dobu od 13:30-18:30. Také se náš klub nově jmenuje – DEPO – na setkání s dětmi jsme tento název společně vybrali. Klub je otevřen od úterý do pátku.

V březnu jsme měli v Depu měsíc na téma VRSTEVNÍCI A KAMARÁDI.

Letní křesťanský tábor

I v letošním roce se mohou děti těšit na na letní křesťasnký tábor. Tábor pořádají dobrovolníci z Hlučínska ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou.

Angličtina v plném proudu

Po dlouhé době opět všechny zdravím z workshopu angličtiny. V prvním březnovém týdnu byl ukončen první workshop. Můžeme jej hodnotit jako úspěšný, jelikož z celkově přihlášených 18 dětí, jej úspěšně ukončilo 11 z nich. Kritériem pro úspěšné splnění bylo, podílet se na minimálně 3 projektech k probíraným tématům, což tyto děti splnily.

Angličitna v dubnu 2013

Na měsíc duben jsme pro Vás připravili, nejen "jarní" opakování, ale také anglickou abecedu, nebo pojmenování tvarů.

Program na měsíc duben

Těším se na Vás.

Přejeme Vám požehnané a radostné svátky