Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Exkurze rádio Orion Ostrava

Dne 5. června 2013 se uskutečnila exkurze v rádiu Orion Ostrava, které se zúčastnilo 14 žáků ze ZŠ Škrobálkova a dva pracovníci.

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

"Je mně upřímně líto těch, kterým se to stalo, ale zároveň si také uvědomujeme, že všechno zlé je pro něco pozitivní a až přejdou tyto povodně a my začneme uklízet, určitě se tyto bolesti promění v něco nového," vysílá povzbuzující vzkaz všem postiženým Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a pomocný biskup českobudějovický,

Kurs sebeobrany pro pracovníky z neziskových organizací

V termínu od 26.4. – 24.5.2013 se sociální pracovnice sociální poradny střediska Vesnička soužití účastnily kursu: „Rizikové situace z hlediska bezpečnosti terénního pracovníka.“ Odborné sociální poradenství poskytuje naše sociální poradna ambulantní i terénní formou a právě poznatky z tohoto kursu se dají využít zejména v přirozeném prostředí klientů nebo na ulici.

„Penězům je třeba vládnou a ne jim sloužit!“

Jak napovídá rčení, bude měsíc červen zaměřen na práci s penězi a na jejich význam. S dětmi bychom rádi probrali, kolik stojí domácnost, jak šetřit, co všechno se musí platit a kde si i nějaké ty peníze vydělat. Zaměříme se dále na „Skutky pro skutky samotné a ne jenom pro peníze“, což v dnešním světě určitě svůj význam má!

NZDM květen/2013

Měsíc květen jsme měli zaměřený na téma „vztahy, láska, přátelství“. S návštěvníky klubu jsme se tomuto tématu věnovali formou různých aktivit spojených s povídáním a také pomocí tematických pracovních listů.

Charita ČR organizuje pomoc z Čech i Moravy

Jednotlivé složky Charity ČR nadále organizují pomoc po povodních. Povodňové týmy prověřují potřeby přímo v terénu, připravují úklidový materiál a shromažďují nabídky pomoci od občanů. Současně nabízejí konkrétní pomoc v zasažených obcích. Stav sbírkového konta: 1,45 mil. Kč.

I v Kunčičkách může být lepší místo pro život

Jednotlivá střediska Diecézní charity nezahálí a zapojují se do oblastí, které danou pomoc vyžadují. Středisko Šance domova, které sídlí na ul. Pstruží v Ostravě-Kunčičkách, nabízí šanci rodinám na vlastní bydlení. Na zvyšující se počet rodin s dětmi v bytové nouzi kladně reagovala Nadace OKD, která podpořila již po třetí projekt Kunčičky-místo pro život částkou 300 000 Kč.

Den dětí ve světě strašidel 2013

Místo: Komunitní centrum Vesničky soužití
Termín: 5. 6. 2013, 15:00 — 5. 6. 2013, 18:00

Na Škrobálkové a Pstruží proběhla instalace nových laviček.

Koncem května se konala instalace pěti nových laviček na ulici Škrobálkova a Pstruží. Nové lavičky nahradily torza laviček původních. Lavičky dodala společnost RPG a na jejich instalaci i odstranění pozůstatku starých laviček se podíleli spolu se spol. RPG i obyvatelé lokality.

Charita ČR ubytovala evakuované, pomůže i Morava

Do pomoci oblastem zasaženým povodněmi se zapojila síť Charity ČR, v tuto chvíli zejména poskytuje ubytování a další pomoc evakuovaným. Zároveň probíhá šetření v terénu, postiženým oblastem v Čechách chystají podporu také Charity na Moravě a ve Slezsku.