PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM 

 

NOVINKY

BEZPLATNÉ TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

Terapie je určena lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení, se kterým si neví rady. Pomocí přibližně hodinového povídání se snažíme klientům pomoci najít řešení v jejich problémech. Je možné se objednat v konzultačních hodinách. Pro objednání a více Informací kontaktujte Mgr. Miroslava Jurošku, tel: 739 552 307 
e-mail: miroslav.juroska@dchoo.charita.cz

AKREDITACE NA PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA OSOBNÍ BANKROT

Poradna nově získala akreditaci pro sepisování a podávání návrhů na osobní bankrot. Tuto službu mohou využít ZDARMA všichni, kteří splňují podmínky pro oddlužení. Získanou akreditací se poradna stává zodpovědnou za celý proces do doby schválení úpadku soudem.

Poslání

V Poradenském a informačním centru v Ostravě se věnujeme lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Provázíme klienty jejich situací, poskytujeme jim informace, rady a praktickou podporu při vyřizování běžných i úředních záležitostí. Pomáháme jim k tomu, aby své těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili a v budoucnu byli schopni řešit své obtíže samostatně.

Cíle

1. Klient se orientuje ve svých právech a povinnostech a v tom, jak je naplnit.

2. Klient je informovaný o možnostech řešení své situace.

3. Klient překoná obtíže při vyřizování záležitostí na úřadech a v jiných institucích.

4. Klient zapojí své možnosti a schopnosti do řešení své tíživé situace.

5. Klientova nepříznivá situace se vyřešila nebo alespoň zlepšila.

Cílová skupina

Osoby starší 18 let v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede.

Jedná se například o tyto situace:

  • nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce
  • hrozící nebo faktická ztráta bydlení
  • zadluženost
  • potřeba zorientovat se ve své situaci
  • rodinné nebo sousedské problémy
  • potíže při uplatňování svých práv aj

Neposkytujeme službu
osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopné se domluvit běžným způsobem (písemně či ústně)
osobám hovořícím pouze cizím jazykem (s výjimkou slovenštiny) a bez tlumočníka

Principy služby

Poradenství poskytujeme bezplatně, diskrétně, anonymně a nestranně.

Ve vztahu ke klientům uplatňujeme osobní a empatický přístup. Názory a postoje klientů zásadně nehodnotíme, jednáme se všemi s úctou a respektem k jejich rozhodnutí. Podporujeme klienty, aby uměli řešit své obtížné situace samostatně.

Způsob poskytování služeb

Služby Poradenské a informační centrum nabízí na třech pobočkách

Pracoviště Centrum

Puchmajerova 980/10, 702 00 Moravská Ostrava

PO: 9:00 - 12:00*, 13:00 - 16:00

ÚT: 9:00 - 12:00

ST: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

ČT: 9:00 - 12:00*

PÁ: 9:00 – 12:00 terénní služba

* pouze pro objednané

Tel. 596 128 309,  bezplatná linka 800 400 214

 

Mgr. Kristýna Pustková

sociální pracovník

tel.: 731 625 872

e-mail: kristyna.pustkova@dchoo.charita.cz,   

Veronika Miari, DiS.

sociální pracovník

tel. 731 625 867

e-mail: veronika.miari@dchoo.charita.cz

 

Pracoviště Michálkovice

Československé armády 100/53, 715 00 Ostrava – Michálkovice

PO: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

ÚT: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00*

* pouze pro objednané

Pracoviště Muglinov

Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava – Muglinov

Provozní doba:

ST: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

ČT: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00*

*pouze pro objednané

pracoviště Muglinov 596 241 142, 739 552 307  a Michálkovice 739 552 307    

 

Mgr. Miroslav Juroška

sociální pracovník

tel: 739 552 307

e-mail: miroslav.juroska@dchoo.charita.cz

Mimo využití e-mailu na konkrétního pracovníka můžete využít e-mail, který je společný pro všechny 3 pracovniště: poradna@dchoo.charita.cz

Terénní forma služby je určena zájemcům z Ostravy a okolí v dosahu ostravské MHD.

 

Způsob podání stížnosti na službu