SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Posláním sociálně aktivizační služby střediska Horizont v Ostravě - Kunčičkách je podpora rodin s nezletilými dětmi, které čelí dlouhodobé krizové sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte.

Podporujeme rodiny v rozvíjení osobních a sociálních schopností a dovedností, se záměrem zlepšit jejich životní úroveň a začlenění se do běžného života společnosti.

Cíle služby

 1. Rodič zajistí příznivé prostředí k rozvoji, vzdělání a trávení volného času dítěte.
 2. Rodič má zaměstnání.
 3. Rodič má stabilní příjmy a plní své finanční závazky.
 4. Dítě prospívá ve škole a respektuje rodiče.
 5. Rodina má stabilní bydlení.
 6. Rodina má zajištěný běžný přístup k lékaři, na úřady a k dalším institucím a zvládá komunikaci s nimi.

Pro koho tu jsme

 • rodiny s nezletilými dětmi nebo jejich jednotliví členové, kteří čelí nepříznivé sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte

Terénní formu služby poskytujeme rodinám z Ostravy Kunčiček a přilehlého okolí.

Kapacita služby je 80 rodin.

 

Službu neposkytujeme

 • osobám, které z důvodu smyslového nebo mentálního postižení nekomunikují běžným způsobem
 • cizincům, kteří nekomunikují českým nebo slovenským jazykem
 • služby v ambulantní formě nejsou bezbariérové

 

Zásady poskytování sociální služby

 • bezplatnost základních činností
 • zapojení klienta do řešení situace
 • individuální přístup
 • diskrétnost a mlčenlivost
 • respektování práv klientů
 • dobrovolnost
 • vnímání hodnoty člověka

Kontaktní místo

S čím můžeme pomoci

  • základní poradenství v oblastech bydlení, sociálního zabezpečení, dluhové problematiky, pracovně-právních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů apod.
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – např. podpora komplexního rozvoje dětí, nácviku rodičovských kompetencí apod.
  • socioterapeutické činnosti – např. podpora samostatné komunikace rodičů s institucemi.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovod k lékaři, na úřad apod.

Otevírací doba

Pondělí:     8:00 – 12:00      13:00 - 16:00

Úterý:         pouze předem objednaní klienti

Středa:       8:00 – 12:00

Čtvrtek:      13:00 - 16:00

 

Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi

pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 5 let.

Aktivity jsou zamřené na podporu a pomoc rodičům a jejich dětem při předškolní přípravě.

Naší snahou je předcházet problémům dětí v jejich dalším vzdělávání.

Děti se s podporou pracovnice učí novým dovednostem a připravují se na školní docházku. Při terénní práci v rodině jsou rodiče aktivně zapojeni - získávají nové kompetence pro práci s dítětem a zároveň vidí, co jejich dětem jde a naopak, v čem se potřebují zlepšit, aby obstály při vstupu do mateřské školy a byly později úspěšné v základní škole.  

 

Otevírací doba

pondělí - středa          7:30 - 12:30        

 

 

Terénní sociální práce 

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů a to především přímo v jejich domácnostech. Klienti mohou využít rovněž služeb kontaktního místa, kde mohou v s pracovníky řešit svou zakázku.

Kdy vás můžeme navštívit

Pondělí:        8:00 - 15:00

Úterý:           8:00  -15:00

Středa:        10:00 - 14:00

Čtvrtek:        8:00 - 18:00

Pátek:          8:00 - 10:00,   13:00 - 15:00

 

 

 

Tato služba je ralizována díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava Morasvkoslezského kraje a díky podpoře městského obvosu Slezská Ostava.

 

logo_cesky [Převedený]

 

SLEZSKÁ