SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

(SAS)

 

Naše poslání

V sociálně aktivizačních službách pomáháme rodinám s dětmi především ze Slezské Ostravy a Michálkovic, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji vyřešit vlastními silami. Chceme je podporovat v jejich snaze změnit svou situaci k lepšímu nebo alespoň předcházet jejímu zhoršování, a pomoci rodině naučit se zvládat další obtížné situace samostatně.

Cíl naší služby

Cílem služby je rodina, která:

  1. samostatně řeší svoji životní situaci a plní své závazky.
  2. není závislá na sociálních dávkách a na podpoře sociálních služeb.
  3. podporuje zdravý vývoj a vzdělávání dítěte.
  4. má zajištěné vhodné bydlení a další základní podmínky k důstojnému životu.

Naše cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let (v rodině by mělo být alespoň jedno dítě do 18 let) v nepříznivé sociální situaci, bydlící především ve Slezské Ostravě a Michálkovicích.

Sociální služby neposkytujeme rodinám:

- které nekomunikují jedním z těchto jazyků: česky, slovensky

- rodinám, v nichž nejsme schopni komunikovat ani s jedním z dospělých členů rodiny z důvodu duševní nemoci nebo zdravotního postižení

Zásady služby

Bezplatnost

Služba je poskytována bezplatně.

Diskrétnost

Bez souhlasu klienta nic o něm nesdělujeme nikomu dalšímu.

Nestrannost

Sledujeme vždy prospěch celé rodiny, nikoho nezvýhodňujeme, nikomu nestraníme.

Srozumitelnost

Komunikujeme s rodinou tak, aby nám její členové co nejvíce rozuměli.

Respektování

Respektujeme právo klienta na vlastní rozhodnutí v záležitostech jeho života a rodiny.

Individuální přístup

Každý člověk je jiný a má jiné potřeby a možnosti, podle toho k němu přistupujeme.

Úcta k hodnotě člověka

V každém člověku vnímáme jedinečnou bytost s právem na důstojný život.

 

Typy aktivit v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kapacita služby

  • Terénní sociální práce: 15 rodin na jednoho terénního pracovníka


Kontakt

Diecézní charita ostravsko-opavská

Vesnička soužití

Betonářská 790/12

Ostrava – Muglinov 712 00

 

Terénní sociální práce je poskytována také prostřednictvím pobočky v Ostravě – Michálkovicích na adrese:

Československé armády 100/53

Ostrava – Michálkovice 715 00

 

Kontakty na zaměstnance:

Mgr. Zuzana Plačková

vedoucí sociálních služeb Vesničky soužití

tel.: 734 875 532, 596 241 144

e-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz

 

Miroslava Berkyová, DiS.

terénní sociální pracovnice

tel.: 739 552 308

e-mail: miroslava.berkyova@dchoo.charita.cz

 

Markéta Juřinová, DiS.

terénní sociální pracovnice

tel.: 731 625 865

e-mail: marketa.jurinova@dchoo.charita.cz

 

Klára Nehybová, DiS.

terénní sociální pracovnice

tel.: 731 625 866

e-mail: klara.nehybova@dchoo.charita.cz

 

Mgr. Martina Jurášková

terénní sociální pracovnice

tel.: 733 676 749

e-mail: martina.juraskova@dchoo.charita.cz