Partneři

Poslání

Posláním Střediska sociální aktivizace Horizont v Ostravě - Kunčičkách je podpora rodin s nezletilými dětmi, které čelí nepříznivé sociální situaci. Podporujeme rodiny v uplatnění vlastních schopností v řešení těžkostí, které jsou pro ně obtížně zvladatelné. Pomáháme jim k tomu, aby samy dokázaly lépe uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti.

Cíle služby

 1. Rodič zná potřeby a schopnosti svého dítěte a snaží se je naplňovat a rozvíjet. Aktivně se zapojuje do školní a předškolní přípravy dítěte a zajímá se o jeho volný čas.
 2. Dospělý člen rodiny aktivně vyhledává nabídky práce a je schopen komunikovat s potencionálními zaměstnavateli.
 3. Rodič má přehled o svých příjmech a výdajích, umí zajistit příjem pro rodinu a plnit své finanční závazky.
 4. Dítě se připravuje na vyučování a plní své školní povinnosti.
 5. Rodina je schopna si udržet si své stávající bydlení. Rodina bydlí v důstojných podmínkách, které odpovídají její sociální situaci, příp. na zlepšení svého bydlení pracuje.

 Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou

 • rodiny s nezletilými dětmi nebo jejich jednotliví členové, kteří čelí nepříznivé sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte
 • osoby žijící ve společné domácnosti s rodinou s nezletilými dětmi, se kterou pracujeme.

Terénní formu služby poskytujeme rodinám z Ostravy Kunčiček a přilehlého okolí.

 

Službu neposkytujeme

 • osobám, které z důvodu smyslového nebo mentálního postižení nekomunikují běžným způsobem
 • cizincům, kteří nekomunikují českým nebo slovenským jazykem
 • služby v ambulantní formě nejsou bezbariérové

 

Zásady poskytování sociální služby

 • bezplatnost základních činností – služby jsou poskytovány bezplatně. Výjimkou jsou doplňkové služby (jednorázové akce, telefonování a kopírování mimo poskytovanou službu, ty jsou částečně hrazeny klientem).
 • zapojení klienta do řešení situace – podporujeme klienta v tom, aby aktivně řešil svou sociální situaci.
  • individuální přístup – bereme ohled na individuální potřeby jednotlivých klientů.
 • diskrétnost a mlčenlivost – jsme vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám, pokud jde o osobní a citlivé údaje klientů.

 • respektování práv klientů – pracujeme v souladu s právy klientů. Při práci s rodinou dodržujeme lidská a občanská práva každého jejího člena.

 • dobrovolnost – klientovi poskytujeme informace o službě a klient se poté sám rozhoduje, zda bude službu využívat; službu může kdykoli ukončit. Pokud se však rozhodne službu využívat, musí dodržovat její pravidla.

 • vnímání hodnoty člověka – jednáme s klienty s úctou a respektem – jednání probíhají na partnerské rovině; respektujeme zvyklosti klientu, pokud nezabraňují zlepšení jejich situace.

Ostrava_lg                                                logo_final 16 barev

 

SLEZSKÁ