Partneři

Střediska sociální integrace

VESNIČKA SOUŽÍTÍ

Vesnička soužití představuje funkční model soužití romského a neromského obyvatelstva v Ostravě. Ve Vesničce soužití bydlí deset romských, deset neromských a dese smíšených rodin, celkem cca 135 osob.

Vesničku soužití tvoří tři řady domků a komunitní centrum. Budovy byly vystavěny jako nová obydlí pro obyvatele Slezské Ostravy, kteří v roce 1997 při povodních přišli o střechu nad hlavou. Viz historie Vesničky soužití

V posledních několika letech rozšířila Vesnička soužití svou působnost také do okolí, jako je zejména Liščina a Hrušov. Obyvatelé přilehlých lokalit využívají všech tří sociálních služeb, které jsou v komunitním centru provozovány.

 

V komunitním centru  jsou registrovány tyto služby:

Odborné sociální poradenství

V rámci této služby poskytujeme pomoc v nepříznivých životních situacích jako je například nezaměstnanost, ztráta bydlení, dluhy aj.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

V rámci této služby poskytujeme ambulantní službu (základní poradenství, předškolní klub) a terénní službu.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

V rámci této služby provozujeme klub Depo, kde děti a mládež (od 6 do 19let) mohou trávit svůj volný čas.

 

Projekt Vesničky soužití v žádném případě neřeší pouze bytovou problematiku, nýbrž se zaměřuje na člověka se všemi jeho potřebami.