Bydlení ve VS

 

Výběr probíhá na základě sociálního šetření ve spolupráci s romskými poradci a odborem sociálních věcí městského obvodu.

 

Hlavní kritéria výběru:

  • Žádost nesmí být straší než 2 roky
  • Trvalé bydliště – městská část Slezská Ostrava
  • Bytová situace (špatná kvalita, nevyhovující podmínky, …), žadatelé, kteří nejsou vlastníky domu či bytu ani členy družstva
  • Sociální situace (nepříznivá – nemoc, zdravotní postižení, …) + sociální potřebnost (žadatelé na sociálních dávkách, na hranici - ŽM, …), výhodou je, pokud má jeden z žadatelů zaměstnání
  • Etnický princip – náhradou za smíšený pár se vybírá rodina smíšená, za romský pár rodina romská, za neromský pár rodina neromská
  • Souhlas s projektem
  • Bezproblémovost rodiny + dobrá pověst

 

Složení obyvatel

50% Romů, 50% zástupců majoritního obyvatelstva (10 romských, 10 neromských a 10 smíšených rodin).