Historie projektu

 

17.9.2002 byla slavnostně otevřena Vesnička soužití v Ostravě-Muglinově.

Jedná se o projekt realizovaný Diecézní charitou ostravsko-opavskou ve spolupráci s občanským sdružením Vzájemné soužití.

Ve Vesničce bylo vybudováno 30 objektů bydlení pro občany Slezské Ostravy postižené povodněmi v roce 1997. V objektech bylo ubytováno 10 rómských, 10 smíšených a 10 nerómských rodin.

Součástí projektu je rovněž tzv. Komunitní centrum – multifunkční budova pro realizaci dlouhodobého sociálního programu.

Celková hodnota investiční výstavby dosahuje výše 66 mil. Kč. Cca polovina této částky byla kryta ze státních a municipálních dotací, polovina z grantů a příspěvků zahraničních i domácích institucí.

Slavnostního otevření Vesničky se zúčastnili významní představitelé státní správy, místní samosprávy a jednotlivých donátorů projektu.

Komunitní centrum požehnal biskup František Václav Lobkowicz.

Vlastní výstavba, jíž předcházelo dlouhé období hledání donátorů a investiční přípravy, byla zahájena slavnostním položením základního kamene 10.11.2000.

V srpnu 2001 musela být stavba pozastavena pro přechodný nedostatek finančních prostředků. Stavební práce se znovu rozběhly v březnu 2002. Stavba byla zkolaudována 15.8.2002 a předána do užívání k 1.9.2002.

Stavbu projektovala firma SPAN s.r.o. Hlavním zhotovitelem stavby byla společnost Bytostav Poruba a.s.

Stavba byla nominována na cenu Dům roku 2002 vyhlašovanou Statutárním městem Ostrava.

 

Výstavbu Vesničky soužití podpořili:

 instituce

 Výše příspšvku v tis. Kč  

  Ministerstvo pro místní rozvoj

25500,0

  Co-operating Netherlands Foundations

9328,6

 Deutscher Carltasverband e. V.

6200,0

 Statutární město Ostrava

5447,9

 Státní fond životního prostředí

3110,0

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

3000,0

 Raiffeisenbank a.s. (bankovní úvěr)

3000,0

 Nadace Divoké husy

2593,7

 Caritas Schwelz

2000,0

 Diecézní charita Brno

1700,0

 Diecézní charita ostravsko-opavská

1500,0

 Evropská unie (PHARE - Dživas Jekhetane)

1500,0

 Renovabis

735,0

 Ministerstvo vnitra

300,0

 Petr Vykrut

100,0

 Commenda ČR

50,0 

Nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových

38,6

  ORFA a.s.

15,0