Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (SVL) jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí. Projekt komunitní práce má za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.

 

Realizací projektu ovlivňujeme sociální situaci obyvatel v SVL Osada Míru, našim cílem je:

-  aktivizace obyvatel Osady Míru

- vytvoření prostorů pro komunikaci

- pozitivně změnit sociální klima v SVL Osada Míru,
- zlepšit sousedské vztahy v lokalitě,
- rozvíjet komunitní aktivity obyvatel v lokalitě:
- zlepšit stav domů a jejich okolí v důsledku většího
zájmu obyvatel
- podpořit rozvoj samostatné orientace obyvatel lokality v základních občanských právech a povinnostech a rozvíjet jejich schopnosti uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti.

 


Kontakty

Pstruží 501/6

Ostrava Kunčičky 718 00

Komunitní pracovnice:
Růžena Dunková
ruzena.dunkova@dchoo.charita.cz
tel.: +420 739 002 750

Mgr. Monika Bjelončíková
monika.bjeloncikova@dchoo.charita.cz,
tel.: +420 734 786 342

Pracovnice komunitní práce můžete telefonicky kontaktovat 

Po 10:00 - 17:00

Čt 10:00 - 17:00

Pá 10:00 - 17:00

V kanceláři nás můžete navštívit ve čtvrtek od 13:00 - 17:00 hod.

Projekt Komunitní práce v Osadě míru je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné