KOMUNITNÍ PRÁCE

Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (SVL) jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí. Projekt komunitní práce má za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.

Realizací komunitní práce ovlivňujeme sociální situaci obyvatel v SVL, našim cílem je:
- aktivizovat obyvatele SVL,
- vytvořit prostor pro komunikaci,
- vytvořit, udržet a personálně stabilizovat jádrové skupiny v SVL,
- pozitivně změnit sociální klima v SVL,
- zlepšit sousedské vztahy v SVL,
- rozvíjet komunitní aktivity obyvatel v SVL,
- zlepšit stav domů a jejich okolí v důsledku většího zájmu obyvatel,
- podpořit rozvoj samostatné orientace obyvatel lokality v základních občanských právech a povinnostech
a rozvíjet jejich schopnosti uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti.

V současné době naše pracovnice rozvíjí komunitní práci ve dvou lokalitách – SVL Kunčičky-jih a SVL Zadní Přívoz.

Komunitní práce byla podpořena v období 1. 3. 2017 - 29. 2. 2020 z evropských fondů v rámci projektu "Komunitní práce v Osadě míru". Výstupem projektu je evaluační zpráva, která je dostupná ZDE.

Kontakty

Škrobálkova 540/35
718 00 Ostrava-Kunčičky

Komunitní pracovnice:

Vedoucí Komunitní práce
Bc. Růžena Dunková 
E-mail: ruzena.dunkova@dchoo.charita.cz
Tel.: 739 002 750

Komunitní pracovnice:
Mgr. Iva Janůlková, DiS.
E-mail: iva.janulkova@dchoo.charita.cz
Tel.: 733 610 287

Silvie Váňová
E-mail: silvie.vanova@dchoo.charita.cz
Tel.: 732 417 203

 

Komunitní práce je realizována za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Norských fondů, statutárního města Ostravy a Úřadu vlády České republiky (řazeno abecedně).

 

Web_logo_MSK-05Web_loga_Norské fondy-12

Web_logo_Ostrava-04Web_logo_Úřad vlády-06