V Ostravě-Kunčičkách mají nové dětské hřiště

Děti se radují z nového hřiště, které se nachází na ul. Pstruží v Osadě Míru.

V pátek 22. září v odpoledních hodinách obyvatelé Ostravy-Kunčiček slavnostně otevřeli dětské hřiště, jehož výstavba probíhala v létě tohoto roku. Nejvíce se na své první hřiště v Ostravě-Kunčičkách těšily děti, kterých žije v jeho okolí přibližně 150.

Dětské hřiště vzniklo na základě žádosti místních aktivních obyvatel a bylo financováno městským obvodem Slezská Ostrava. Žádost o výstavbu dětského hřiště podali místní obyvatelé v souladu s výsledky průzkumu, který prováděli v roce 2016. V rámci průzkumu zjišťovali, kolik dětí v lokalitě skutečně bydlí, i když zde nemá trvalý pobyt, věkový průměr dětí apod. Dotazovaní lidé vybírali také z možností, co konkrétně pro děti vybudovat. Jednoznačně z průzkumu vyšlo, že je potřeba mít v Ostravě-Kunčičkách dětské hřiště.

Aktivita malování na obličej (2)Obyvatelé měli možnost vybrat si vhodný pozemek pro dětské hřiště z vlastnictví obvodu Slezská Ostrava. Záměrně žádali a získali prostor pro hřiště, který je krytý stromy, kvůli horku v letních měsících a obklopený ze všech stran domy, aby si děti mohly hrát nedaleko svého domova. O hracích prvcích, které bude hřiště obsahovat, rozhodli také obyvatelé a díky tomu jsou na hřišti houpačky, skluzavka, pískoviště nebo například i dětský kolotoč.

Místní obyvatelé nabídli, že pomohou s výstavbou nového hřiště. „Pokud budeme sedět doma a budeme lhostejní, nevyřešíme nic.“ Komentoval situaci pan Milan, který bydlí kousek od nového dětského hřiště. Sám už děti nemá, ale vadilo mu, že si místní děti hrají na cestě a tak se stal jedním z těch, kteří se o výstavbu dětského hřiště zasloužili. Společně s dalšími obyvateli má navíc zájem zabývat se i dalšími problémy s údržbou zeleně, komunikací i úklidem veřejného prostranství.

Vybudování dětského hřiště je výsledkem úsilí místních obyvatel a komunitních pracovnic Diecézní charity ostravsko-opavské, které se snaží v rámci projektu Komunitní práce v Osadě Míru, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, zlepšit fungování místní komunity.

Logo OPZ barevné              SLEZSKÁ OSTRAVA