Nesuď knihu podle obalu

Nesuď knihu podle obalu

Pod tímto názvem se skrývá preventivní aktivita, kterou připravily pracovnice NZDM Horizont.

Cílem této aktivity bylo předejít vytváření předsudků vůči jiným lidem jen podle toho jak vypadají.

Klienti dostali fotku nějaké osoby a podle vzhledu měli popsat, jaký ten člověk je. Zpočátku se klienti zdráhali ale pomocí diskuze a názorného příkladu nakonec vytvořili popis osobnosti podle obrázku. Na aktivity si pak přečetli, jaké osobnosti ve skutečnosti popisovali.

Podívejte se sami:

bcdghhkuzssfdf

 

Tento projekt je realizován diky finanční podpoře statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje

logo_cesky [Převedený]

 

a díky podpoře městského obvodu Slezská Ostrava. 

 

SLEZSKÁ