Za hornickými kořeny

Za hornickými kořeny

Díky podpoře z Moravskoslezského kraje poznáváme s klienty našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež historii našeho kraje. Proto jsme zavítali do hornického muzea Landek park, kde jsme v letním horku dostali možnost zažít na vlastní kůži pocity horníků, kteří na šachtě pracovali a ještě dnes někde pracují.   

A co všechno jsme viděli?

Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní klec: Návštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Návštěvník si rovněž může v blízkosti šachetní budovy vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v originálních vozíčcích určených pro dopravu osob v dole, tažených funkční důlní lokomotivou. Na rozloze 250 m důlních chodeb zkušení havíři, coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole vč. ukázky ručního a funkčního pluhového a kombajnového porubu.

Expozice báňského záchranářstv: Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí.

Expozice Historie důlní dopravy: Nachází se v prostorách bývalé konírny a kočárovny, později stolárny. Panely chronologicky mapují vývoj důlní dopravy od dopravy koňmi po současnost.

Povrchová expozice báňské razící a dobývací technik: Součástí centrálního parkoviště je volná expozice těžké důlní a dobývací techniky (dobývací a razicí kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy).

Expozice báňského záchranářstv: Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí.

Cílem aktivity bylo zlepšit orientaci ve společenském prostředí a zvýšit znalost a povědomí o širším okolí Ostravy a Moravskoslezského kraje. Zlepšit přístup k environmentálnímu prostředí a vzbudit zájem o společenské a kulturní dětí v okolí klientů a jejich zapojení do společnosti. Aktivita pomohla rozvíjet komunikaci, motoriku, kreativitu, fantazii, soustředění, spolupráci a cílevědomost.

Naši klienti si tuto aktivizační činnost velmi užili.

Za NZDM Horizont

Veronika

20180820_094855received_1051896828313559received_1834189559990008received_2090198074357743received_2126558514332159received_313480412543107

 

Aktivita Landek park byla uskutečněna v rámci projektu "Jde to i jinak", který byl financován Moreavskoslezksým krajem. Děkujeme!

 

MSK