Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Podporujeme činnost komunity v Ostravě-Kunčičkách

Pokud chcete akvitně vstupovat do společenského života a stát se hybatelem změn, ať chcete nebo ne, potřebujete k tomu alespoň základní zázemí a techniku. Počítač, který aktivním obyvatelům usnadní komunikaci s okolím a institucemi, předala zástupci Komunitní skupiny Společná cesta  Diecézní charita ostravsko-opavské.

Stavíme si z lega

Díky krásným dárkům od společnosti LEGO, jsme si v klubu otevřeli novou aktivitu pro klienty a to „Stavíme si z lega“.

3 králové přišli požehnat Vesničce soužití

Od 2. 1. se rozjel 20. ročník tříkrálové sbírky, který potrvá až do 14. 1. 2020.

Vánoce v klubu Horizont

Vánoční tvoření bylo plné emocí, a těšení se na Ježíška. S Klienty jsme tvořili netradiční vánoční baňky.

Vánoční workshop v klubu Vesničky soužití

Rok utekl jako voda a už tu máme opět vánoční workshop.

Slavnostní vánoční večeře trochu jinak

Vůně řízků, bramborového salátu a cukroví se linula z klubu NZDM Vesnička soužití…

Vánoční dárky udělaly dětem velkou radost

V úterý 17. 12. jsme společně s pracovnicemi Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi uspořádaly Vánoční posezení pro klienty a jejich děti.

Provozní doba služeb Diecézní charity ostravsko-opavské během svátečních dnů

V období vánočních svátků dochází k omezení provozu služeb Diecézní charity ostravsko-opavské.

Informujte se, jak budeme mít mezi svátky otevřeno.

Co si klienti myslí o NZDM?

V rámci pravidelných aktivit klubu NZDM Vesnička soužití jsme s klienty mj. pracovali s tématem, jak tuto sociální službu vnímají svýma očima.

Doba adventní- tvoříme věnečky

Vesnička soužití dne 28. 11. 2019 ožila v duchu adventu!