PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM 

 

AKTUALITY

STĚHOVÁNÍ MICHÁLKOVICKÉ PORADNY NA NOVOU ADRESU

Na adrese ČS armády 100/53, 715 00 Ostrava-Michálkovice působila pobočka do 25. 2. 2020.
Od března/dubna 2020 se poradna stěhuje na novou adresu: Čujkovova 21, Ostrava-Zábřeh. Přesný termín otevření bude upřesněn.
 
 

BEZPLATNÉ TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

Terapie je určena lidem, kteří prožívají jakékoliv trápení, se kterým si neví rady. Pomocí přibližně hodinového povídání se snažíme klientům pomoci najít řešení v jejich problémech. Je možné se objednat v konzultačních hodinách. Pro objednání a více Informací kontaktujte Mgr. Miroslava Jurošku, tel: 739 552 307 
e-mail: miroslav.juroska@dchoo.charita.cz


AKREDITACE NA PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA OSOBNÍ BANKROT

Poradna nově získala akreditaci pro sepisování a podávání návrhů na osobní bankrot. Tuto službu mohou využít ZDARMA všichni, kteří splňují podmínky pro oddlužení. Získanou akreditací se poradna stává zodpovědnou za celý proces do doby schválení úpadku soudem.

Způsob poskytování služeb

Služby Poradenské a informační centrum nabízí na třech pobočkách: v centru Ostravy, v Ostravě-Michálkovicíh a v Ostravě-Muglinově.

Pracoviště Centrum 

Kontakt
Puchmajerova 980/10, 702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 596 128 309, bezplatná tel. linka: 800 400 214, e-mail: poradna@dchoo.charita.cz 
 
Mgr. Eva Malíková
sociální pracovník
Tel.: 731 625 872
 
Veronika Miari, DiS.
sociální pracovník
Tel.: 731 625 867
 
Provozní doba
Po 9:00–12:00* 13:00–16:00
Út 8:00 –12:00  
St 9:00–12:00 13:00–17:00
Čt 8:00–12:00*  
8:00–12:00**
 
* pouze pro objednané
** terénní služba (Terénní forma služby je určena zájemcům z Ostravy a okolí v dosahu ostravské MHD.)
 
 
Pracoviště Michálkovice
Na adrese ČS armády 100/53, 715 00 Ostrava-Michálkovice působila pobočka do 25. 2. 2020
Od března/dubna 2020 se poradna stěhuje na novou adresu: Čujkovova 21, Ostrava-Zábřeh
(přesný termín otevření bude upřesněn).
 
Mgr. Miroslav Juroška
sociální pracovník
tel: 739 552 307
 
 

Pracoviště Muglinov

Kontakt
Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov
Tel.: 596 241 142, 739 552 307, e-mail: poradna@dchoo.charita.cz 
 
Mgr. Miroslav Juroška
sociální pracovník
tel: 739 552 307
 
Provozní doba
St 9:00–12:00 14:00–16:00
Čt 8:00–12:00 14:00–17:00*
*pouze pro objednané

 


Poslání

V Poradenském a informačním centru v Ostravě se věnujeme lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Provázíme klienty jejich situací, poskytujeme jim informace, rady a praktickou podporu při vyřizování běžných i úředních záležitostí. Pomáháme jim k tomu, aby své těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili a v budoucnu byli schopni řešit své obtíže samostatně.

Cíle

1. Klient se orientuje ve svých právech a povinnostech a v tom, jak je naplnit.

2. Klient je informovaný o možnostech řešení své situace.

3. Klient překoná obtíže při vyřizování záležitostí na úřadech a v jiných institucích.

4. Klient zapojí své možnosti a schopnosti do řešení své tíživé situace.

5. Klientova nepříznivá situace se vyřešila nebo alespoň zlepšila.

Cílová skupina

Osoby starší 18 let v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich sociální vyloučení nebo k němu vede.

Jedná se například o tyto situace:

  • nezaměstnanost nebo nedostatečná orientace na trhu práce
  • hrozící nebo faktická ztráta bydlení
  • zadluženost
  • potřeba zorientovat se ve své situaci
  • rodinné nebo sousedské problémy
  • potíže při uplatňování svých práv aj

Neposkytujeme službu
Osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopné se domluvit běžným způsobem (písemně či ústně), osobám hovořícím pouze cizím jazykem (s výjimkou slovenštiny) a bez tlumočníka.

Principy služby

Poradenství poskytujeme bezplatně, diskrétně, anonymně a nestranně.

Ve vztahu ke klientům uplatňujeme osobní a empatický přístup. Názory a postoje klientů zásadně nehodnotíme, jednáme se všemi s úctou a respektem k jejich rozhodnutí. Podporujeme klienty, aby uměli řešit své obtížné situace samostatně.


Informace pro uživatele sociální služby o zpracování jeho osobních údajů

Podrobné informace naleznete níže v přiloženém souboru:

Informace o zpracování osobních údajů.


Připomínky k poskytovaným službám

Nebyli jste spokojeni s poskytovanou službou? Poskytněte nám zpětnou vazbu. Více informací naleznete v odkazu níže.

Způsob podání stížnosti na službu