SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Posláním sociálně aktivizační služby střediska Horizont v Ostravě - Kunčičkách je podpora rodin s nezletilými dětmi, které čelí dlouhodobé krizové sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte.

Podporujeme rodiny v rozvíjení osobních a sociálních schopností a dovedností, se záměrem zlepšit jejich životní úroveň a začlenění se do běžného života společnosti.

Cíle služby

 1. Rodič zajistí příznivé prostředí k rozvoji, vzdělání a trávení volného času dítěte.
 2. Rodič má zaměstnání.
 3. Rodič má stabilní příjmy a plní své finanční závazky.
 4. Dítě prospívá ve škole a respektuje rodiče.
 5. Rodina má stabilní bydlení.
 6. Rodina má zajištěný běžný přístup k lékaři, na úřady a k dalším institucím a zvládá komunikaci s nimi.

Pro koho tu jsme

 • rodiny s nezletilými dětmi nebo jejich jednotliví členové, kteří čelí nepříznivé sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte

Terénní formu služby poskytujeme rodinám z Ostravy Kunčiček a přilehlého okolí.

Kapacita služby je 80 rodin.

 

Službu neposkytujeme

 • osobám, které z důvodu smyslového nebo mentálního postižení nekomunikují běžným způsobem
 • cizincům, kteří nekomunikují českým nebo slovenským jazykem
 • služby v ambulantní formě nejsou bezbariérové

 

Zásady poskytování sociální služby

 • bezplatnost základních činností
 • zapojení klienta do řešení situace
 • individuální přístup
 • diskrétnost a mlčenlivost
 • respektování práv klientů
 • dobrovolnost
 • vnímání hodnoty člověka

S čím můžeme pomoci

  • základní poradenství v oblastech bydlení, sociálního zabezpečení, dluhové problematiky, pracovně-právních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů apod.
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – např. podpora komplexního rozvoje dětí, nácviku rodičovských kompetencí apod.
  • socioterapeutické činnosti – např. podpora samostatné komunikace rodičů s institucemi.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovod k lékaři, na úřad apod.

 

Kde a kdy nás najdete

Škrobálkova 35, Ostrava – Kunčičky

Pondělí   8:00 – 12:00     13:00 – 15:00

Středa    8:00 – 12:00                  

Čtvrtek                          13:00 – 16:00

 Holvekova 44, Ostrava – Kunčičky

Pondělí - středa      7:30 – 12:00

 

Kdy vás můžeme navštívit

Pracovník může přijít k vám. 

Pondělí – sttředa     8:00 – 16:00

Čtvrtek    8:00 – 18:00                  

Pátek           8:00 – 14:00

 

mapa Holvekova 44

Kontakty

Škrobálkova 35

 • Tel.: 553 033 220 - kancelář sociálních pracovníků
 • Tel: 733 610 287, 731 604 218, 604 220 397, 731 427 965 - sociální pracovnice

Holvekova 44 (Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi)

 • Tel.: 734 280 837, 603 555 697 - socilní pracovnice a pracovnice v sociálních službách

Vedoucí služby

 

Tato služba je realizována díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava Moravskoslezského kraje a díky podpoře městského obvodu Slezská Ostava.

 

logo_cesky [Převedený]

 

SLEZSKÁ