SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby střediska Horizont v Ostravě - Kunčičkách je podpora rodin s nezletilými dětmi, které čelí dlouhodobé krizové sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte. Podporujeme rodiny v rozvíjení osobních a sociálních schopností a dovedností, se záměrem zlepšit jejich životní úroveň a začlenění se do běžného života společnosti.

Cíle služby

 1. Rodič podporuje dítě ve vzdělávání a projevuje zájem o jeho průběh.
 2. Rodič má zaměstnání.
 3. Rodič má stabilní příjmy a plní své finanční závazky.
 4. Dítě prospívá ve škole.
 5. Rodina má stabilní bydlení.

 

Cílová skupina

rodiny s nezletilými dětmi, které čelí dlouhodobé nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dítěte

(např. ztráta bydlení, nezaměstnanost, výchovné problémy, patologické rizikové chování jednotlivých členů, apod.)

Terénní formu služby poskytujeme rodinám z Ostravy Kunčiček a přilehlého okolí.

 

Službu neposkytujeme

 • osobám, které z důvodu smyslového nebo mentálního postižení nekomunikují běžným způsobem
 • cizincům, kteří nekomunikují českým nebo slovenským jazykem
 • služby v ambulantní formě nejsou bezbariérové

 

Okamžitá kapacita služby

 • ambulantně max. 45 osob
 • terénně max. 5 klientů (tj. klient=rodina).

 

Zásady poskytování sociální služby

 • bezplatnost základních činností – služby jsou poskytovány bezplatně.
 • zapojení klienta do řešení situace – požadujeme, aby se klient spolupodílel na řešení problému.
 • individuální přístup – bereme ohled na konkrétní potřeby jednotlivých klientů.
 • diskrétnost a mlčenlivost – jsme vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám, pokud jde o osobní a citlivé údaje klientů.
 • respektování práv klientů – pracujeme v souladu s etickým kodexem charitního pracovníka. Při práci s rodinou dodržujeme lidská a občanská práva každého jejího člena.
 • dobrovolnost – klientovi poskytujeme informace o službě, klient se sám rozhoduje, zda bude službu využívat.
 • vnímání hodnoty člověka – jednáme s klienty s úctou na partnerské rovině.

 

S čím můžeme pomoci

  • základní poradenství v oblastech bydlení, sociálního zabezpečení, dluhové problematiky, pracovně-právních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů apod.
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – např. podpora komplexního rozvoje dětí, nácviku rodičovských kompetencí apod.
  • sociálně terapeutické činnosti – např. podpora samostatné komunikace rodičů s institucemi.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovod k lékaři, na úřad apod.

 

Kde a kdy nás najdete

Škrobálkova 35, Ostrava – Kunčičky

Pondělí   8:00 – 12:00     13:00 – 15:00

Středa    8:00 – 12:00                  

Čtvrtek                          13:00 – 16:00

 Holvekova 44, Ostrava – Kunčičky

Pondělí - středa      7:30 – 12:00

 

Kdy vás můžeme navštívit

Pracovník může přijít k vám. 

Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00

Pátek: 8:00 – 10:00; 12:00 - 14:00

 

mapa Holvekova 44

Kontakty

Škrobálkova 35

 • Tel: 733 610 287, 604 220 397, 731 427 965 - sociální pracovnice

Holvekova 44 (Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi)

 • Tel.: 734 280 837, 603 555 697 - sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách

Vedoucí služby

 

Tato služba je realizována díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava Moravskoslezského kraje a díky podpoře městského obvodu Slezská Ostava.

 

logo_cesky [Převedený]

 

SLEZSKÁ