Středisko sociální aktivizace Horizont

Posláním Střediska sociální aktivizace Horizont je podpora rodin s nezletilými dětmi v Ostravě, které se ocitly v obtížných životních situacích, které nemohou zvládnout vlastními silami.

Prostřednictvím nabízených terénních a ambulantních aktivit usilujeme o navázání kontaktu s uživateli, podporu při zvládání obtížné životní situace, pozitivní změnu v životním stylu rodičů a dětí. Tam, kde je to možné, se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení nebo napomáhat opětovnému začlenění rodin do společnosti.

 

Obyvatelé Ostravy-Kunčiček a lidé z blízkého okolí mohou využívat těchto služeb:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež