Jan Tomiga

  • Tel.: 603 555 757
  • Pracovník v sociálních službách NZDM

Organizace:


Seznam zařízení:

Středisko sociální aktivizace Horizont - pracovník v sociálních službách NZDM

Seznam služeb:

NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - pracovník v sociálních službách NZDM