Celá ČR Diecéze Tato organizace

Správní území

Diecézní charita ostravsko-opavská

Adresář Charity ČR