13. výročí Vesničky soužití!

13. výročí Vesničky soužití!

V pátek 2. října jsme ve Vesničce soužití oslavily její 13. narozeniny. Počasí nám přálo a lidé si tak mohli užít bohatý program přímo před Komunitním centrem.

Po úvodním tanečním vystoupení skupiny ze Střediska sociální aktivizace Horizont následovalo slovo vedoucího integračních středisek DCHOO Ing. Miroslava Hodečka a modlitba vedena prezidentem DCHOO otcem Janem Larischem. Již na úvod oslav dorazila početná skupina diváků, nejen z řad obyvatel, ale také lidé z okolí. Společně si také všichni zazpívali písně.

Velký úspěch sklidil stánek s tattoo a prodej občerstvení. Následovalo velmi pěkné divadelní vystoupení dětí z Don Bosca. Vše završila klaunská show, ze které byly nadšené především děti. Jak si všichni oslavy užili, si můžete prohlédnout ve  fotogalerii.

Všem účinkujícím i hostům tímto děkujeme!

Tereza Glatterová

sociální pracovnice OSP