Formulář pro uplatnění práv klienta

Tento formulář je k dispozici pro uplatnění práv klienta, zájmece o službu či uchazeče o zaměstnání ve věci zpracování jeho osobních údajů.