Ani o prázdninách se nenudíme!

Ani o prázdninách se nenudíme!

Přestože o prázdninách 2013 nefunguje Předškolní klub jako takový, stále připravujeme děti na budoucí povinnou školní docházku formou individuálního doučování v jejich přirozeném prostředí v domácnostech.  Doučujeme osm dětí v pěti rodinách, aby přes prázdniny nezapomněly, co se přes školní rok naučily.

 Osvojují si schopnosti z oblasti jemné i hrubé motoriky, získávají vědomosti z matematiky a logického myšlení. Rozvíjíme taky jejich zrakové a sluchové vnímání. A ačkoliv jsou prázdniny, doba odpočinku, her a nicnedělání, nezapomínáme ani na domácí úkoly, aby si děti navykly na režim ve škole a povinnosti s tím spojené.

                                                                                                                                                   Kristýna Pustková