Exkurze v Nové šanci v Ostravě – Koblově a navázání spolupráce se sociální poradnou

Ve středu dne 12.6.2013 jsme společně se sociální pracovnicí ze sociální poradny z Vesničky soužití navštívily Novou šanci v Ostravě v Koblově. Toto zařízení je jediné v České republice, které pomáhá propuštěným vězňům a snaží se je znovu začleňovat do společnosti.

Nejprve nás přivítal ředitel organizace Petr Novák, který nás seznámil se sociálními pracovnicemi a vyprávěl nám o tom, jak Nová šance funguje a velmi vstřícně zodpověděl všechny naše dotazy. Dozvěděly jsme se, že v Nové šanci bydlí patnáct mužů, z toho někteří do tohoto zařízení přišli po ukončení výkonu trestu z věznice, ale jsou mezi nimi ubytováni i lidé bez přístřeší. Dále jsme byly informovány o tom, že tito klienti se aktivně zapojují do chodu celé organizace a zvelebují toto místo, kde žijí. Platí zde každodenní režim a každý má během dopoledne práci. Muži se starají o zvířata (koně, poníci), opravují domy, ve kterých bydlí (jedná se o budovy bývalých kasáren) a dokonce udržují zahradu a mají zde i několik záhonů se zeleninou. V zimě se zase starají o topení.

Po seznámení se s organizací nás čekala prohlídka zařízení. Viděly jsme pokoje, které muži obývají, jejich kuchyň, zahradu a dokonce kapličku, kde všichni společně zahajují každý den krátkou rozpravou. Prostor jedné z budov je celý vymezený na projekt Kola pro Afriku. Tento unikátní projekt muže velmi zaměstnává a denně opraví desítky kol, které jim sem vozí lidé z celé republiky a následně je posílají do Gambie, aby na nich mohly jezdit děti do škol.

Exkurze v Nové šanci byla velmi zajímavá a přínosná. Tato organizace je zcela jedinečná a doposud jsem se s ničím podobným nesetkala a vzhledem k tomu, že je jediná v ČR, ani nesetkám. Jsem moc ráda, že jsem se mohla na toto místo podívat a že pracovníci byli ochotní a velmi vstřícně nás přijali.

Veronika Holubová, studentka na praxi ve Vesničce soužití