Pomáháme s oddlužením

Pomáháme s oddlužením

Základní informace k oddlužení

Pro oddlužení jsou ve všeobecném povědomí také užívány pojmy insolvence nebo osobní bankrot

Podmínky vstupu do insolvence

- Klient je schopen splatit min. 30% svých dluhů ze svého příjmu

- Musí mít stálý příjem (zaměstnání, důchod, některé dávky)

- Dluhy musí být po splatnosti 30 dnů

Pan Marek se dostavil do poradny s tím, že měl zájem vstoupit do oddlužení. Jeho dluhy činily přibližně částku 3 mil. Kč. Pracovnice poradny se doptala pana Marka na jeho průměrný měsíční příjem a provedla výpočet, zda je schopen zaplatit alespoň 30 % svých dluhů. Výpočet dopadl úspěšně. Pracovnice předala panu Markovi informace o tom, které dokumenty musí do poradny přinést pro to, aby mohla zpracovat návrh na oddlužení. Pan Marek během dvou týdnu doručil veškeré potřebné dokumenty. Pracovnice návrh zpracovala a odeslala na soud. Ten s odstupem 14 dnů panu Markovi oddlužení schválil.

Jaké dokumenty mít sebou?

- Doklady o existenci závazků – dluhů (exekuční titul, exekuční příkaz, rozhodnutí, smlouvy)

- Potvrzení o příjmech za poslední 3 roky (mzdové listiny, potvrzení z Úřadu práce, důchodový výměr, apod.)

- Potvrzení o příjmech za poslední 3 měsíce (výplatní páska, výpis z účtu)

- Pracovní smlouva, rozhodnutí o přiznání důchodu

- Kopie oddacího listu (v případě oddlužení manželů)

- Kopie rozsudku o výživném

- Rodné listy dětí

- Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

 

Uznatelné a neuznatelné příjmy pro oddlužení

ANO

NE

Mzda a náhrada mzdy

Dávky hmotné nouze

Nemocenská

Dávky, kde je příjemcem odlišná osoba od povinného např. přídavek na dítě, příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Důchody (výjimka sirotčí důchod, který přijímá rodič. Rodiči se tento důchod nezapočítává)

Příspěvek na bydlení a jednorázové dávky SSP (např. porodné

Podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikaci

Diety

Odměna pěstouna

Kapesné

Rodičovský příspěvek

 

Ošetřovné za péči o člena rodiny

 

Stipendia, odstupné, bolestné

 

Miroslav Juroška

Sociální pracovník

Poradna je realizovaná s finanční podporou Moravskoslezského kraje a staturátního města Ostrava.

MSK_logo_jpgOstrava_lg