Velikonoční workshop - Den otervřených dveří v klubu Depo

Velikonoční workshop - Den otervřených dveří v klubu Depo

Dne 15. 4. 2014 proběhl v Komunitním centru Vesničky v prostorách NZDM soužití velikonoční workshop.

Dne 15. 4. 2014 proběhl v Komunitním centru Vesničky soužití velikonoční workshop. Klienti i jejich rodiče měli možnost aktivně se zapojit do výroby tradičních velikonočních vajíček, vyrobit si ozdoby do květináče, vytvořit si velikonoční přání či se zabavit u omalovánek s velikonoční tématikou.

Celá akce mělo pro návštěvníky velký význam z hlediska poznání a osvojení tradičních velikonočních zvyků, procvičení jemné motoriky, kreativity a seberealizace.