Jak si stěžovat v NZDM?

Jak si stěžovat v NZDM?

V rámci aktivit v našem klubu pravidelně zařazujeme důležité oblasti, týkající se fungování klienta v sociální službě. Tentokrát neodmyslitelnou část práv – a to právo si stěžovat.

Tentokrát jsme si znovu připomněli důležitou oblast – právo si stěžovat. Klienti si zopakovaly, jakým způsobem mohou podat stížnost, na koho se obrátit v případě nesouhlasu se stížností a místo, kde se nachází schránka na stížnosti a podněty NZDM.

Tato aktivita sloužila klientům k oživení a prohloubení znalostí, zároveň také jako zpětná vazba pracovníkům. 

Za pracovníky klubu

Dáša

IMG_20200129_121411IMG_20200129_121443

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

 

logo_cesky [Převedený]