Pro inspiraci v komunitní práci si přijeli kolegové až ze Slovenska

Pro inspiraci v komunitní práci si přijeli kolegové až ze Slovenska

Pochopit, jak správně nastavit principy komunitní práce a získat příklady z praxe. Právě proto přijeli do Ostravy kolegové z Implementační agentury Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenské republiky.

Návštěva se uskutečnila od 21. do 23. února a během tří dnů se hosté setkali se všemi aktéry, kteří se podílí na rozvoji komunitní práce v Ostravě a okolí. Organizačně pobyt zaštítila Diecézní charita ostravsko-opavská, která má s komunitní prací dlouholeté zkušenosti.

Společná cesta ze sociálního vyloučení, která funguje

Společná cesta ze sociálního vyloučení, která funguje

Ostravské Kunčičky se potýkají se stigmatem sociálně vyloučené lokality. Při návštěvě čtvrti by ovšem toto slovní spojení napadlo málokoho – návštěvníky čeká klid, čisté ulice a opravené domy. Obrovský podíl na tom, jak Kunčičky nyní vypadají, má bezmála šestiletá práce s místní komunitou.Dnes už místní pomoc téměř nepotřebují. Založili spolek s názvem Komunitní skupina - Společná cesta a jeho prostřednictvím budou sami dále zlepšovat podmínky pro život v Kunčičkách.

Sdílení zkušeností pomáhá šířit dobré jméno komunitní práce

Sdílení zkušeností pomáhá šířit dobré jméno komunitní práce

Vytipovat nejpotřebnější lokality města, zvednout se od kancelářského stolu a vyrazit za místními. Komunitní pracovníci působí přímo ve vyloučených lokalitách, aby pomohli tamním lidem vzít osud zpátky do svých rukou. V místě působí jako mediátoři a nabízí možnosti, jak celkově zlepšit život v komunitě. Hybnou silou pak jsou samotní obyvatelé, kteří se aktivně zapojují do plánovaných aktivit.

Sdílíme zkušenosti a dobrou praxi

Sdílíme zkušenosti a dobrou praxi

Náš tým komunitní práce spolu s aktivními obyvateli ze skupiny Společná Cesta se před pár dny vrátil z Tanvaldu, kde sdíleli své zkušenosti z komunitní práce, předávali tipy a diskutovali s místními.

Podporujeme činnost komunity v Ostravě-Kunčičkách

Podporujeme činnost komunity v Ostravě-Kunčičkách

Pokud chcete akvitně vstupovat do společenského života a stát se hybatelem změn, ať chcete nebo ne, potřebujete k tomu alespoň základní zázemí a techniku. Počítač, který aktivním obyvatelům usnadní komunikaci s okolím a institucemi, předala zástupci Komunitní skupiny Společná cesta  Diecézní charita ostravsko-opavské.

Borci ze severomoravské oblasti změřili síly v Lize boxu

Borci ze severomoravské oblasti změřili síly v Lize boxu

V sobotu 5. října ovládl radvanickou základní školu na Trnkovci box. Ostravský spolek Boxing King Club zde uspořádal turnaj pro boxerské kluby z kraje. Podobně velkou akci měli organizátoři pod palcem poprvé a díky podpoře města i partnerů, mezi které patří také charitní komunitní práce, se podařilo vytvořit skvělou sportovní akci.

Stážisté z českobudějovické diecézní Charity navštívili sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Stážisté z českobudějovické diecézní Charity navštívili sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Jak funguje sociální začleňování? Jaké jsou příklady dobré praxe? Jakou roli hraje podpora komunitního pracovníka? Jaké nástroje komunitní práce se uplatňují v praxi? Podobné otázky zaznívaly od stážistů z Českých Budějovic, kteří přijeli na konci září do Ostravy, aby se inspirovali a poznali naživo komunitní práci v sociálně vyloučené lokalitě v Kunčičkách.

Komunitní tým představil změny v novele insolvenčního zákona

Komunitní tým představil změny v novele insolvenčního zákona

Novela, která vstoupila v platnost 1. června 2019 přináší dlužníkům další možnosti, jak se zbavit dluhů a začít žít normální život. 20. srpna se mohli obyvatelé Ostravy-Kunčiček setkat s komunitním týmem, který je s novinkami seznámil během semináře.

Obyvatelé Kunčiček oslaví Den Romů společnou akcí v místní základní škole

Obyvatelé Kunčiček oslaví Den Romů společnou akcí v místní základní škole

Zástupci školního klubu, družiny, romští asistenti i aktivní obyvatelé Ostravy-Kunčiček si na čtvrteční dopoledne, 11. 4. připravili zajímavý program při příležitosti Dne Romů, který se v celém světě slaví 8. dubna. Od 8:30 do 12 h. je pro zájemce připravené povídání o historii Romů, hudební vystoupení i ochutnávka romské kuchyně. 

Zastavte se v místní základní škole, těšíme se na Vás!

Rozsvícení vánočního stromku s Mikulášem

Rozsvícení vánočního stromku s Mikulášem

Komunitní tým Diecézní charity ostravsko-opavské společně s Komunitní skupinou Společná cesta a farností v Kunčičkách připravil pro malé i velké mikulášské překvapení.