Kontaktní místo pro obyvatele Kunčiček

Máte zájem využít naší službu?

Můžete nás navštívit na kontaktním místě střediska sociální aktivizace Horizont. Sídlíme v přízemním bytě bytě č. 1, na ul. Škrobálkova 540/35 v Kunčičkách (v okně přízemního bytu máme ceduli názvem našeho střediska). Otevřeno pro vás máme v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 do 14:00.

 

Terénní a komunitní práce očima teréňáků

Terénní sociální práce je nedílnou součástí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Dva terénní pracovnici a jeden sociální pracovník chodí dvakrát týdně do terénu (sociálně vyloučené lokality v Kunčičkách).

Nové aktivitky v Horizontu - SAS

Prostřednictvím aktivit, které probíhají v Horizontu nabízíme dětem smysluplné trávení volného času. Od listopadu mají děti možnost si vybrat z 5 aktivit :

Nová sociální služba v Ostravě – Kunčičkách

Počátkem roku 2011 jsme slavnostně zahájili činnost střediska Horizont v Ostravě – Kunčičkách. Ani ne rok od zahájení se může středisko pochlubit novou službu, o kterou rozšířili pracovníci v Kunčičkách soubor poskytovaných služeb v sociálně vyloučené lokalitě.

Vesnička soužití se účastní univerzitního výzkumu

Vesnička soužití navázala spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Záměrem této spolupráce je zpracování kvalitativního výzkumu a sociálních studií na téma „Historie romských rodin“. Provedením výzkumu byl pověřen pan Aleš Musil, který pomáhá pracovníkům Vesničky soužití s vytvořením metodik pro poskytování sociálních služeb.

Medaile za zásluhy

Včerejšího dne proběhlo slavnostní setkání oceněných v obřadní síni na úřadě Slezské Ostravy. Pozvaní a ocenění byli všichni, kteří dlouhodobě přispívají ke kulturnímu a společenskému rozvoji městské části.

Mladí Romové pomáhají

Několik kilometrů od Frýdlantu nad Ostravicí leží vesnice Pržno. Je to malá vesnice, kde můžeme mimo jiné taktéž najít sídlo Domova pro osoby se zdravotním postižením. Klienty domova jsou uživatelé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Jedná se o areál Náš svět, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje.

Závěrečná konference projektu S kvalitou do praxe

Diecézní charita ostravsko-opavská uzavřela projekt „S kvalitou do praxe“


Ostrava - Závěrečnou konferencí dne 8. 12. 2011 byla završena poslední fáze projektu „S kvalitou do praxe“. Konference se zúčastnili představitelé Diecézní charity ostravsko-opavské, biskup Mons. František Václav Lobkowicz i zástupce Krajského úřadu MSK.

Opět jsme byli v Pržně, výborná akcička

31. 10. 2011 jsme jeli s klubem Horizont na výlet do Pržna za našimi kamarády. Někteří z nás tam jeli poprvé. Když jsme tam dojeli, tak nás u brány hezky uvítala Jana a pozvala dále.

Tříkrálová sbírka ťuká na dveře

Rok se s rokem sešel a Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s farnostmi a jednotlivými charitami opět připravuje každoroční Tříkrálovou sbírku, která je v České republice největší a nejznámější sbírkovou akcí vůbec.