Angličtina – květen

Díky financím z evropského projektu, kterým je mimo jiné financován také workshop Angličtina, jsme nakoupili dětem, které se účastní tohoto kroužku, několik nových učebnic a didaktických her.

O víkendu v Ostravě zavoněla Slezská lilie

O víkendu v Ostravě zavoněla Slezská lilie

Sobota ráno, 9. 6.

Prší, zamračená obloha. Dobrovolníci, pracovníci, kluci i holky, pomáhají s přípravami 2. ročníku mezinárodního festivalu křesťanské hudby Slezská lilie.

Koktejl hudby a příjemné atmosféry – to je Slezská lilie

Minulý rok poprvé Diecézní charita ostravsko-opavská a farnost Ostrava-Kunčičky uspořádaly mezinárodní festival křesťanské hudby Slezská lilie. Jelikož je tento projekt mezi charitami a farnostmi ojedinělý, rozhodli jsme se novou tradici podpořit a uspořádat druhý ročník. Lilie vykvete v Kunčičkách letos již tento víkend 9. - 10. června.

Konference Služba ve znamení CARITAS

Industriální prostor v Kompresorovně na Landeku v Ostravě Petřkovicích hostil konferenci Služba ve znamení Caritas.

Schůzka s obyvateli dne 12.6.2012 v Kunčičkách

Drazí přátelé Kunčiček,

srdečně Vás zveme na naše společné setkání dne 12.6.2012 v Ostravě Kunčičkách!!!

Program setkání si přečtěte --->

 Schůzka s obyvateli dne 12.6.2012.pdf

PÁTKY KRÁSY NA KLUBÍKU

Na Klubíku máme nově každý sudý pátek odpoledne, pro starší děti tzv. Pátky krásy :)

VÝLET NA SLEZSKOOSTRAVKÝ HRAD – „DEN SLEZSKÉ“

V sobotu 28.5.2012 jsme se i my s dětmi rozhodli navštívit akci „Den Slezské“ na Slezskoostravském hradě.

Horizont - Co pro Vás připravujeme v červnu 2012

DOUČOVÁNÍ NA KLUBÍKU - Květen 2012

I před prázdninami je o naše doučování, a to hlavně u mladších dětí, stále zájem.

Setkání s obyvateli Kunčičech dne 12.6.2012

Po dlouhé odmlce zimního období se znovu obnovuje práce s komunitou, kterou zajišťují terénní sociální pracovníci R. Dunková a Z. Skalka, kdy se snaží pomoci obyvatelům v sociálně vyloučené lokalitě předejít sociálnímu vyloučení a znají podrobněji problematikou bydlení. Při prvním kontaktu vnikají hlouběji do dění a životů obyvatel, kteří žijí v lokalitě Ostravě – Kunčiček.