Horizont - Co pro Vás připravujeme v červnu 2012

DOUČOVÁNÍ NA KLUBÍKU - Květen 2012

I před prázdninami je o naše doučování, a to hlavně u mladších dětí, stále zájem.

Setkání s obyvateli Kunčičech dne 12.6.2012

Po dlouhé odmlce zimního období se znovu obnovuje práce s komunitou, kterou zajišťují terénní sociální pracovníci R. Dunková a Z. Skalka, kdy se snaží pomoci obyvatelům v sociálně vyloučené lokalitě předejít sociálnímu vyloučení a znají podrobněji problematikou bydlení. Při prvním kontaktu vnikají hlouběji do dění a životů obyvatel, kteří žijí v lokalitě Ostravě – Kunčiček.

Výlet - Sklep Strašidel

V sobotu 12.5.2012 jsme s dětmi navštívili SKLEP STRAŠIDEL. Některé děti už výstavu viděly, přesto jsme se všichni moc těšili a byli zvědaví, jaká překvapení nás čekají.

Pozvánka na DEN DĚTÍ V KUNČIČKÁCH

Červen se nám kvapem blíží a jeho začátek je každoročně spojený s oslavou Dne dětí. Ani my jsme letos nezáháleli a spolu s druhým místním Nízkoprahovým klubem Pavučina jsme se rozhodli tento den spolu s Vámi oslavit :-)

Přehled omezení NZDM - květen 2012

Drazí kamarádi, v podobě PDF si všimněte, kdy bude náš Klubík uzavřen a z jakého důvodu!

Květen 2012.pdf

Přehled našich aktivit na měsíc květen 2012

 

 • aktivita MAMINKY S DĚTMI - klub pro Maminky s dětmi.pdf
 • COPAK SE UDÁLO V MĚSÍCI DUBNU VE VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ DÍLNĚ ŠIKULOVÉ

  Dne 2. 4. jsme tvořili vajíčka zdobené ubrouskem ve spolupráci s místní družinou a NZDMáky.

  WORKSHOP ANGLIČTINY

  Od začátku března byl otevřen pro děti workshop angličtiny. S dětmi, které mají o angličtinu zájem, se setkáváme pravidelně, každé úterý, vždy od 15:00 do 16:30 hod. Pro výuku máme k dispozici prostory na Třebízského 22 (v budově MŠ vedle kostela).

  OPÉKÁNÍ NA ZAHRADĚ

  Ve středu 25.4.2012 se na našem Klubíku konala již druhá opékačka na zahradě. Připojily se k nám i děti z kroužku vaření spolu s paní Helenkou z družiny místní základní školy.