Festival v ulicích

Festival v ulicích

Dne 19. 7. 2013 jsme se s dětmi z NZDM Horizontu byli podívat na Festival v ulicích, v centru Ostravy na Masarykové náměstí a přilehlých ulicích.

Děti se prošly celým náměstím, kde se účastnily taneční soutěže, zkoušely hrát na různé hudební nástroje, nechaly se pomalovat barvami na obličej, měly možnost zaskákat si na trampolíně, poslechnout si hudební skupiny, podívat se na divadelní představení, aj. Během taneční soutěže musely děti zvládnout určité taneční kroky, za které byly odměněny tričkem a odznakem. V rámci festivalu děti dostaly zdarma balónky a vyrobené zvířátko z balónku. Cíl tohoto výletu byl procvičit si pohybové schopnosti, chování na veřejnosti a rozvoj hudební dovednosti.

Marcela Snítilá

Související galerie