Jak nám sluší Bohoo čelenka?

Jak nám sluší Bohoo čelenka?

Volnočasové aktivity slouží obvykle jako prostředky k seznámení a navázání důvěry mezi dětmi a pracovníkem a poskytují základy pro kontaktní práci. Cílem je smysluplné trávení volného času, prevence rizikového chování a jednání sociálně patologických jevů.

Dílčím cílem je vedení dětí k tomu, že každá aktivita má svá pravidla, svůj začátek a svůj konec a sankce za porušení pravidel. Dílčím cílem je trávení volného času se svými vrstevníky a interakce mezi nimi.

Také tato aktivita pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku, soustředěnost, cílevědomost a logické myšlení při tvoření výrobků.

Do tvořivé dílny chodí převážně děvčata, tak jsme na jejich žádost tvořili ozdobu do vlasů.

Děvčata si našívala barevné kytičky a motýlky na gumičkovou látkovou čelenku. Bylo to pro ně docela náročné, ale s pomocí vytvořené dílo mělo úspěch. Děvčata nosí čelenky neustále a jsou opravdu nadšená.   

Za NZDM Horizont

Veronika Valíčková

IMG_20180306_150439IMG_20180306_152412IMG_20180306_152513

 

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje

a díky podpoře městského obovdu Slezská Ostrava.

 

logo_cesky [Převedený]

 

SLEZSKÁ