Obyvatelé Ostravy-Kunčiček společně udržují pořádek

Obyvatelé Ostravy-Kunčiček společně udržují pořádek

O tom, že je potřeba udržovat pořádek v okolí svých domovů i celé městské čtvrti ví i obyvatelé Ostravy-Kunčiček. Spolu s pracovníky Diecézní charity ostravsko-opavské pořádali společný jarní úklid.

 

Tato akce nebyla první svého druhu, ale konala se již po několikáté v rámci aktivit Střediska sociální aktivizace Horizont. „Nedá se říci, že by, ale nápad na společný úklid byl pouze ze strany Charity. Lidé se tu průběžně snaží lokalitu zvelebovat. Nicméně takto organizovaná aktivita, ale motivuje více obyvatel, aby se zapojili. Navíc se jí účastní nejen dospělí, ale i děti, které tak můžeme vést k udržování pořádku nejen u sebe doma, ale také ve svém okolí.“ uvedla Růžena Dunková, pracovnice Střediska sociální aktivizace Horizont.

Jarní úklid probíhal o víkendu 11. – 13. dubna 2014. „Konkrétně jsme si lokalitu rozdělili na dvě části. Uklízeli jsme okolí kolem domů (vytrhání přerostlé trávy na chodnících, úklid kolem popelnic, apod.), zametali cesty a chodníky a uklízeli nepořádek na veřejném prostranství (sběr papírků apod.).  Charita nám zapůjčila nářadí (pytle, lopaty, metly, hrábě, ochranné pomůcky - rukavice).“ uvedl Jan Malár, obyvatel lokality a koordinátor úklidu.

Tato aktivita byla podpořena v rámci projektu Provoz poradenského a nízkoprahového centra v Ostravě-Kunčičkách z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.