Šperkovnice

Šperkovnice

Cílem této aktivity je smysluplné trávení volného času, prevence rizikového chování a jednání sociálně patologických jevů.

Tvořivá dílna je aktivita, která slouží jako prostředek k seznámení a navázání důvěry mezi dětmi a pracovníkem a poskytuje tak základy pro kontaktní práci.

Každá aktivita má svá pravidla, svůj začátek a svůj konec a sankce za porušení pravidel. Děti také navazují vztahy mezi sebou.

Cílem aktivity tvořivá dílna je rozvíjet fantazii trpělivost a motoriku při výrobě šperkovnice. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku, grafomotoriku, soustředěnost, cílevědomost a logické myšlení.

K výrobě šperkovnice jsme použili barevný papír, lepidlo, nůžky, plastové kytičky a krabice.

Děvčata si odnesla hotové dílo domů a s nadšením pak vyprávěla co si dala do šperkovnice.

Veronika

Klub Horizont

IMG_20180529_150101

 

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

 

logo_cesky [Převedený]

 

Podporuje nás městský obvod Slezská Ostrava.

 

SLEZSKÁ