Vítáme jaro s hyacinty

Vítáme jaro s hyacinty

Tvořivé dílny jsou aktivity, které slouží jako prostředky k navázání důvěry mezi dětmi a pracovníkem a poskytují základy pro kontaktní práci. Cílem je smysluplné trávení volného času, prevence rizikového chování a jednání sociálně patologických jevů.

S klienty přihlášenými do této aktivity jsme tvořili papírové barevné Hyacinty. Tento výrobek stál děti hodně trpělivosti a zručnosti, ale výsledek se opravdu povedl. Nejbolestivější část tvorby výrobku bylo namotávání papírků do menších ruliček. Papírků bylo hodně a namotávání stálo hodně energie, přesnosti, pečlivosti, soustředěnosti. S klienty jsme se u toho vedli diskuzi na téma Velikonoce a jejich zvycích, které doma udržují.

Hotové dílo můžete vidět v malé ukázce.

Za NZDM Horizont

Klára, Veronika a Lucie

Originál od přírodyVýrobky z papíru

 

Projekt je realizován díky finanční podpoře stattutárního města Ostravy a Moravskoslezkého kraje.

 

logo_cesky [Převedený]

 

Podporuje nás také městský obvod Slezská Ostrava.

 

SLEZSKÁ