Výprava za dinosaury

Výprava za dinosaury

Začátkem srpna jsme s klienty NZDM horizont, podnikli výpravu do ostravského Dinoparku.

Cílem bylo zlepšit orientaci ve společenském prostředí a zvýšit znalost a povědomí o širším okolí Ostravy a Moravskoslezského kraje. Zlepšit přístup k environmentálnímu prostředí a vzbudit zájem o společenské a kulturní dětí v okolí klientů a jejich zapojení do společnosti.

Dílčím cílem aktivizační činnosti je udržení nebo rozvíjení dosavadních schopností a dovedností klienta, a to v oblasti pohybu, poznávacích, smyslových schopností a dovedností a také ve společenských a kulturních dovednostech. 

Aktivizační činnost byla zaměřena na podporu pospolitosti a integrace do společnosti. To vše v rámci společně stráveného dne a smysluplně stráveného času.

Celkem 5 klientů přivítalo možnost vyjet mimo své běžné prostředí a navštívit nové místo. Díky podobným akcím se učí chování v kolektivu a ve společnosti a to velmi přispívá k jejich začleňování do majoritní společnosti. Děti se také učí samostatnosti a orientaci v okolí! Po cestě samy sledovaly jízdní řád, aby věděly, kdy a kde mají přestoupit. Klienti žijící v sociálně vyloučené lokalitě často nemají možnost sami navštěvovat místa mimo jejich domov.

Za NZDM Horizont

Veronika

01 Dinopark 201802 Dinopark 201803 Dinopark 201804 Dinopark 20182018-08-03 Dinopark

 

Aktivizační činnost byla realizována díky projektu "Jde to i jinak", který financuje Moravskoslezský kraj.  

 

MSK