Angličtina - květen 2013

V měsíci květnu 2013 jsme v angličtině s dětmi zase o kus pokročili. Naučili jsme se plno nových slovíček a gramatiky a také jsme si lekce ozvláštnili zajímavými činnostmi. Využívali jsme různé interaktivní techniky práce a učili jsme se pracovat s anglickým slovníkem.

Také jsme si s dětmi volili témata, o která měli zájem a naučili jsme se o nich nové poznatky. V angličtině se dětí učí nejen novým vědomostem, ale i být důslední, pravidelně docházet, plnit zadané úkoly, spolupracovat ve skupině, pracovat individuálně, trénují si jemnou motoriku, posilují paměť či se zlepšují ve verbálním projevu. V červnu nás čeká ukončení pololetí a pak hurá prázdniny.

Tereza Glatterová