Ateliér - nová aktivita v klubu Depo

Ateliér - nová aktivita v klubu Depo

Počátkem měsíce března byla pro návštěvníky NZDM Depo zahájena nová aktivita „Ateliér“.

Počátkem měsíce března byla pro návštěvníky NZDM Depo zahájena nová aktivita „Ateliér“.

Děti se zde mají možnost seznámit s novými výtvarnými technikami, vyzkoušet si nové výtvarné styly a určitým způsobem se také seberealizovat. Aktivita probíhá pravidelně každý čtvrtek v odpoledních hodinách.

"Ateliér" nahradil „Tvořivou dílnu“, která doposud fungovala v rámci služby SAS.

Radek Nogol

kontaktní pracovník NZDM