Co se dělo v červenci v klubu Depo?

Co se dělo v červenci v klubu Depo?

Každý měsíc máme s dětmi dané téma a v průběhu toho měsíce se tomu tématu věnujeme v rámci denních aktivit.

Aktivity mají různou formu, jde o diskusi na dané téma, vyplnění pracovního listu, různé křížovky, omalovánky nebo kvízy a mnoho dalšího.

V červenci jsme s dětmi probírali téma „kriminalita a práva a povinnosti.“. Děti se dozvěděly mnoho nových, ale také so zopakovaly známé informace. Věnovali jsme se například nočnímu klidu, pravidlům klubu, trestním činům a trestům, které z nich vyplývají, dále jsme probírali chůzi přes přechod, práci pana policisty a mnoho dalšího.

Děti se aktivit rády zúčastnily, pracovaly pilně a odnesly si hodně nových poznatků.

Za tým NZDM Vesničky soužití

Lucka

Aktivity na téma kriminalita a práva a povinnosti

 

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

 

logo_cesky [Převedený]