Dobrovolník z Německa v Diecézní charitě ostravsko-opavské

Od měsíce září 2012 u nás v organizaci působí dobrovolník z Německa – Jakob Junghans. Je to již náš druhý dobrovolník ze zahraničí. Prvním byl Benjamin Seidel, se kterým jsme se rozloučili v srpnu 2012, protože jel zpátky do Německa studovat architekturu.

Dobrovolník je vyslaný přes občanské sdružení Servitus z Prahy. Dobrovolník vykonává svou činnost jednak v Diecézní charitě ostravsko-opavské, ale také v Živé paměti, která je nositelkou projektu „Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu“. Dobrovolník dochází do domácností klientů – seniorů, kteří byli oběťmi nacismu a tráví s nimi čas nejrůznějšími aktivitami, o které mají klienti zájem. Naše organizace má úlohu kontaktního místa pro dobrovolníka a také zde vykonává svou dobrovolnickou službu v nízkoprahových klubech pro děti a mládež. Dobrovolník má svou pracovní náplň, podle které se řídí. Pravidelně probíhají schůzky s pracovníky o předávání metod a strategií, jak pracovat s cílovou skupinou: romské etnikum. Dobrovolník má možnost konzultovat své dotazy či nejasnosti s pracovníky v přímé péči. Také již proběhla jedna schůzka s jeho koordinátorkou z Prahy, při které došlo k předání zpětné vazby od dobrovolníka i od pracovníků. Dobrovolník bude v naší organizaci do konce srpna 2013, předpokládáme, že se ještě s chutí zapojí do nejrůznějších aktivit a činností.

Napsala: Mgr. Martina Češlová