Fotbalové hřiště má nový trávník!

Fotbalové hřiště má nový trávník!

V letních měsících začala úprava povrchu fotbalového hřiště vedle Komunitního centra Vesničky soužití.

Hřiště již bylo po jedné velké úpravě (projekt „Co tě sejří“, r. 2016), ale nyní byla technickým úsekem DCHOO rozvezena hlína, což dopomohlo ke srovnání dalších nerovností způsobených propadáním terénu. A co byl tedy náš úkol? Po zásahu bagrem vznikla řada „fleků“, kde nerostla tráva. Využili jsme tedy s klienty klubu pěkné podzimní počasí a dali se do práce. Dobrovolníci z klubu NZDM, kteří měli chuť a energii vyzkoušet si manuální práci společně s pracovníkem se sešli celkem 4x a postupně z hřiště vysbírali kameny, zarovnali krtince, půdu nakypřili a nakonec oseli. Již před prvními mrazíky pak na hřišti vyrůstala nová tráva. Nyní se všichni těší na jaro, až se plocha hřiště zazelená a bude připraveno pro fotbalové zápolení.

Za NZDM Vesničky soužití

Radek

hřiště aktualita

 

Tento projekt je realizován díky fainační podpoře statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

 

logo_cesky [Převedený]