Jak se nám daří v hudebním workshopu?

Hudební workshop probíhá od září. Využívá jej v průměru asi sedm dětí týdně. V první polovině školního roku jsme se zaměřili spíše na individuální nácvik hry na flétnu, kytaru a klávesy. V druhé části roku děti mohou své hudební nadání uplatnit při nácviku hry na nástroj, který probíhá vždy ve středu v odpoledních hodinách, nebo pokud již na nástroj hrát umí, hrou v souboru ve večerních hodinách.

Večerní soubor od března posílili noví členové z Liščiny, kteří mají zkušenosti s hrou v kapele. Od konce dubna při večerních zkouškách využíváme také novou aparaturu.  Kluci hrají romské písně a předávají své zkušenosti i dalším členům. Věříme, že vám budeme moci předvést výsledky naší společné práce na některém z vystoupení.